• รหัส :
 • CH0001

  • ชื่อเรื่องเทียบเคียง :
  • ชื่อเรื่องแบบฉบับ :พระสุธน มโนห์รา
 • ผู้แต่ง :
 • พ่อคำมุ้ง, พ่อแซวภิ้น

เรื่องย่อ :

พระยาภุมมทันตา กษัตริย์เมืองปันจา มีมเหสีชื่อนางจันทรังสี ทั้งสองไม่มีบุตร จึงได้ทำพิธีขอราชบุตร พระอินทร์จึงส่งพระโพธิสัตว์มาจุติในครรภ์ของนางจันทรังสี ต่อมานางก็ประสูติพระโอรสนามว่าเจ้าสุธน ในขณะที่ป่าหิมพานต์มีสระน้ำ 7 สระ หนึ่งในสระนั้นชื่อ มันทกินนมหาสระ ซึ่งเป็นสระที่เหล่ากินรี ธิดาพระยาอุทุมพรแห่งเขาไกรลาสจะบินมาเล่นน้ำ ซึ่งมีพรานป่าผู้หนึ่งเห็นนางกินรี จึงอยากจับไปถวายพระสุธน พรานป่าได้ไปปรึกษากับพระฤาษี พระฤาษีแนะนำให้ไปขอนาคบาศจากพญานาค เมื่อพรานป่าจับนางมโนรา ซึ่งเป็นกินรีคนพี่ได้แล้ว ก็นำไปถวายเป็นชายาของเจ้าสุธน ต่อมาไม่นา เกิดศึกมาประชิดเมืองปันจา เจ้าสุธนจึงอาสาออกรบกับข้าศึก ในตอนนั้น พระยาภุมมทันตาฝันประหลาด โหรจึงทำนายว่าจะเกิดเหตุร้าย และให้จับนางมโนรามาบูชายัญ นางมโนราจึงขอเครื่องประดับ ปีกและหางมาฟ้อนถวายเป็นครั้งสุดท้ายแล้วบินหนีกลับไปเขาไกรลาศ โดยนางมโนราได้ฝากแหวนและวิธีการเดินทางไปยังเขาไกรลาศให้กับเจ้าสุธนผ่านพระฤาษี เมื่อเจ้าสุธนรบชนะกลับมา ทราบข่าวของนางมโนราก็เสียใจ และติดตามนางมาที่เขาไกรลาศ จนถึงอาศรมของพระฤาษี พระฤาษีจึงมอบแหวน และข้อความวิธีการเดินทางไปยังเขาไกรลาส พร้อมทั้งมอบลิงให้หนึ่งตัวเพื่อเป็นเพื่อนเดินทาง เจ้าสุธนเดินทางผ่านป่าเขา แม่น้ำต่างๆ จนเดินทางมาถึงชานเมืองเขาไกรลาส และได้ยินนกหัสดีลิงก์คู่หนึ่งพูดคุยกันเรื่องการเดินทางไปหาอาหารที่เมืองอุทุมพร เจ้าสุธนจึงแอบไปซ่อนตัวใต้ปีกของนกจนมาถึงเมืองอุทุมพร เจ้าสุธนได้ซ่อนตัวที่ริมบ่อน้ำ และพบกับนางค่อมที่จะมาตักน้ำไปให้มโนราอาบ เจ้าสุธนจึงแอบหย่อนแหวนลงในไหนน้ำของสาวใช้ เมื่อมโนราอาบน้ำจึงเห็นแหวน และทราบว่าเจ้าสุธนตามมาถึงเมืองอุทุมพรแล้ว เมื่อพระยาอุทุมพรทราบจึงให้เจ้าสุธนแสดงความสามารถ และการชี้ตัวนางมโนราที่มีหน้าตาเหมือนกับน้อง ซึ่งพระอินทร์ได้แปลงกายมาเป็นหิ่งห้อยและเกาะที่มือของนางมโนรา ทำให้พระสุธนทราบว่าคนไหนคือนางมโนรา และชี้ตัวนางถูก ทุกคนชื่นชมพระสุธน และจัดพิธีอภิเษกสมรสให้ ซึ่งเจ้าสุธนก็พานางมโนรากลับมาครองเมืองปันจาต่อไป

 • คำสำคัญ :
 • กินรี, พญานาค, พระสุธน มโนห์รา, นกหัสดีลิงก์

 • ตัวละคร :
 • เจ้าสุธน, นางมโนรา, พรานป่า, พระยาอุทุมพร, พระยาภุมมทันตา

 • คำสอนในนิทาน :
 • ความเพียร

 • สถานที่ :
 • สิบสองพันนา

   • เวอร์ชั่น :
   • รวมนิทานหลายเรื่อง :
   • ถูกรวมไว้ในหนังสือเล่มอื่น :
   • เนื้อหาเหมือนกับนิทาน :N
   • เนื้อหาเหมือนกันนิทาน(เรื่องเดียวกัน) แต่อยู่ในรูปแบบอื่น :
   • นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น :
 • ประเทศ :
 • CH

 • ภาษา :
 • TH

 • ประเภทเนื้อหา :
 • TEXT

 • ประเภท :
 • TEXT

 • ปีที่เผยแพร่ :
 • ลิขสิทธิ์ :
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • ประเภทนิทาน :
 • นิทานมหัศจรรย์

นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น