• รหัส :
 • KH0001

 • ผู้แต่ง :
 • Sak-Humphry, Chhany

เรื่องย่อ :

เรื่องราวความฉลาดของกระต่ายตัวหนึ่งที่ช่วยเหลือช้างไม่ให้ถูกเสือกิน โดยการออกอุบายว่ากำลังในการควบคุมช้างได้ ทำให้เสือเกิดความกลัวแล้วหลบหนีไป

 • คำสำคัญ :
 • กระต่าย, ช้าง, เสือ

 • ตัวละคร :
 • กระต่าย, ช้าง, เสือ

 • คำสอนในนิทาน :
 • ความฉลาด

 • กลุ่มชาติพันธุ์ :
 • -

 • สถานที่ :
 • ประเทศ :
 • KH

 • ภาษา :
 • KM

 • ประเภทเนื้อหา :
 • text

 • ประเภท :
 • text

 • ปีที่เผยแพร่ :
 • ลิขสิทธิ์ :
 • ประเภทนิทาน :
 • นิทานสัตว์

นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น