• รหัส :
 • KH0002

 • ผู้แต่ง :
 • Sak-Humphry, Chhany

เรื่องย่อ :

เรื่ื่องราวความฉลาดของกระต่ายที่ติดบ่วงของชาวประมง และนำกระต่ายมาขังไว้โดยใช้แหคลุมไว้ ซึ่งใกล้ๆ กันมีปลาจำนวนมากที่ถูกจับมาเพื่อเตรียมทำเป็นอาหาร กระตายจึงออกอุบายให้ปลาว่ายน้ำไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้โถที่ใส่ปลาล้มลง ปลาจะได้เป็นอิสระ เมื่อปลาสามารถทำให้โถที่ใส่ล้มลงได้ ชาวประมงจึงรีบคว้าแหเพื่อที่จะมาจับปลา ทำให้กระต่ายเป็นอิสระ และพยายามวิ่งพันรอบขาของชาวประมง ทำให้ชาวประมงล้มลง ทั้งกระต่าย และปลาจึงเป็นอิสระ และไม่ถูกจับไปเป็นอาหาร

 • คำสำคัญ :
 • กระต่าย, ปลา, ชาวประมง

 • ตัวละคร :
 • กระต่าย, ปลา, ชาวประมง

 • คำสอนในนิทาน :
 • ความฉลาด

 • กลุ่มชาติพันธุ์ :
 • สถานที่ :
   • เวอร์ชั่น :
   • รวมนิทานหลายเรื่อง :
   • ถูกรวมไว้ในหนังสือเล่มอื่น :
   • เนื้อหาเหมือนกับนิทาน :Y
   • เนื้อหาเหมือนกันนิทาน(เรื่องเดียวกัน) แต่อยู่ในรูปแบบอื่น :
   • นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น :
    1.How the hare saved the elephant's skin
 • ประเทศ :
 • KH

 • ภาษา :
 • KM

 • ประเภทเนื้อหา :
 • text

 • ประเภท :
 • text

 • ปีที่เผยแพร่ :
 • ลิขสิทธิ์ :
 • ประเภทนิทาน :
 • นิทานสัตว์

นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น