• รหัส :
 • KH0004

 • ผู้แต่ง :
เรื่องย่อ :

มีเพื่อนบ้านสองคนชวนกันไปล่าสัตว์ แต่มีสัตว์ไปติดบ่วงแร้วของเพื่อนบ้านคนหนึ่ง อีกคนหนึ่งจึงไปแก้เล้วเอาสัตว์ไปผูกที่บ่วงของตนเอง ต่อมามีการฟ้องร้องว่าใครจะเป็นเจ้าของสัตว์ ซึ่งปรากฏว่าคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนได้สัตว์ตัวนั้นไป

 • คำสำคัญ :
 • เพื่อนบ้าน, ความไม่ซื่อสัตย์

 • ตัวละคร :
 • เพื่อนบ้าน

 • คำสอนในนิทาน :
 • คนที่ไม่ซื่อสัตย์ย่อไม่เจริญ

 • กลุ่มชาติพันธุ์ :
 • ขอม

 • สถานที่ :
 • ป่าเขา

   • เวอร์ชั่น :
   • รวมนิทานหลายเรื่อง :
   • ถูกรวมไว้ในหนังสือเล่มอื่น :
   • เนื้อหาเหมือนกับนิทาน :N
   • เนื้อหาเหมือนกันนิทาน(เรื่องเดียวกัน) แต่อยู่ในรูปแบบอื่น :
   • นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น :
 • ประเทศ :
 • KM

 • ภาษา :
 • TH

 • ประเภทเนื้อหา :
 • text

 • ประเภท :
 • text

 • ปีที่เผยแพร่ :
 • ลิขสิทธิ์ :
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • ประเภทนิทาน :

นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น