• รหัส :
 • KH0006

  • ชื่อเรื่องเทียบเคียง :
  • ชื่อเรื่องแบบฉบับ :
 • ผู้แต่ง :
เรื่องย่อ :

มีชายคนหนึ่งชื่อ คง มีภรรยา 2 คน วันหนึ่งคงได้พาภรรยาไปเยี่ยมญาติ ระหว่างได้เจอเสือ ภรรยาทั้งสองได้ช่วยกันฆ่าเสือตาย ทั้งสามคนได้ช่วยหามร่างของเสือกลับมาที่หมู่บ้าน ชายบ้านต่างพากันยกย่องคงว่าเป็นคนกล้าหาญฆ่าเสือตาย และพากันยกย่องและเรียกว่า "คงหาญ" (ทั้งๆ ที่ภรรยาเป็นคนฆ่าเสือตาย) ต่อมาข่าวความกล้าหาญรู้ไปถึงกษัตริย์ จึงได้ถูกเรียกให้ไปช่วยในสงคราม ซึ่งคงหาญก็จะนำภรรยาทั้งสองไปช่วยรบและชนะทุกครั้ง

 • คำสำคัญ :
 • คงหาญ

 • ตัวละคร :
 • คงหาญ

 • คำสอนในนิทาน :
 • การได้ดีเพราะมีเมียดี

 • กลุ่มชาติพันธุ์ :
 • สถานที่ :
 • ป่า

   • เวอร์ชั่น :
   • รวมนิทานหลายเรื่อง :
   • ถูกรวมไว้ในหนังสือเล่มอื่น :
   • เนื้อหาเหมือนกับนิทาน :N
   • เนื้อหาเหมือนกันนิทาน(เรื่องเดียวกัน) แต่อยู่ในรูปแบบอื่น :
   • นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น :
 • ประเทศ :
 • KH

 • ภาษา :
 • TH

 • ประเภทเนื้อหา :
 • text

 • ประเภท :
 • text

 • ปีที่เผยแพร่ :
 • ลิขสิทธิ์ :
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • ประเภทนิทาน :
 • นิทานตำนานพื้นบ้าน

นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น