• รหัส :
 • KH0007

 • ผู้แต่ง :
เรื่องย่อ :

ชายตัดฟืนพบเสือใหญ่ถูกงูกัดตาย เขาจึงนำยามาทาให้จนเสือฟื้นคืนชีพ พอเสือฟื้นแล้วก็จะกินชายตัดฟืน ชายตัดฟืนจึงไปหากระต่ายเจ้าปัญญาให้ช่วยตัดสิน ซึ่งกระต่ายจึงแนะนำว่าให้เสือกลับไปนอนที่เดิม จะได้ตัดสินถูก เมื่อเสือกลับไปนอนที่เดิมจึงถูกงูกัดตายเหมือนเดิม กระต่ายจึงแนะนำชายตัดฟืนว่าไม่ต้องช่วยทายาให้เสือฟื้นขึ้นมาอีก

 • คำสำคัญ :
 • เสือ กระต่าย ชายตัดฟืน

 • ตัวละคร :
 • เสือ, กระต่าย, ชายตัดฟืน, ทำคุณบูชาโทษ

 • คำสอนในนิทาน :
 • การทำคุณบูชาโทษ, การเนรคุณ

 • กลุ่มชาติพันธุ์ :
 • สถานที่ :
   • เวอร์ชั่น :
   • รวมนิทานหลายเรื่อง :
   • ถูกรวมไว้ในหนังสือเล่มอื่น :
   • เนื้อหาเหมือนกับนิทาน :Y
   • เนื้อหาเหมือนกันนิทาน(เรื่องเดียวกัน) แต่อยู่ในรูปแบบอื่น :
   • นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น :
    1.How the hare saved the elephant's skin
 • ประเทศ :
 • KH

 • ภาษา :
 • TH

 • ประเภทเนื้อหา :
 • text

 • ประเภท :
 • text

 • ปีที่เผยแพร่ :
 • ลิขสิทธิ์ :
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • ประเภทนิทาน :
 • นิทานสัตว์

นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น