• รหัส :
 • KH0008

 • ผู้แต่ง :
เรื่องย่อ :

กาลครั้งหนึ่ง มียาจกคนหนึ่งอาศัยอยู่ในกระท่อมใกล้บ้านเศรษฐี แต่เขามักจะย้ายกระท่อมตามทิศทางลมของบ้านเศรษฐี เพราะเขาจะคอยสูดดมกลิ่นอาหารที่ลอยมาจากบ้านเศรษฐี จนเศรษฐีเกิดความสงสัยว่าทำไมยาจกผู้นี้จึงย้ายกระท่อมบ่อย จึงให้คนรับใช้ไปสืบหาเหตุผลจนทราบความจริงว่ายาจกคอยสูดดมกลิ่นอาหารที่ลอยมาจากบ้านเศรษฐี เมื่อเศรษฐีทราบดังนั้น จึงบอกให้ยาจกมาทำงานเป็นคนรับใช้เพื่อชดใช้กลิ่นอาหารที่เค้าสูดดมไป แต่ชายยากจนไม่ยอม เศรษฐีโมโหจึงไปฟ้องศาล ผู้พิพากษาจึงตัดสินให้ยาจกไปเป็นคนรับใช้ของเศรษฐี แต่ยาจกก็ไม่ยอม จึงยื่นอุทธรณ์ไปที่เจ้าเมือง เจ้าเมืองจึงให้ขุนนางนำผ้าขาวมาวางไว้กลางท้องพระโรง แล้วให้นำเงินไปวางในผ้าขาว จากนั้น เจ้าเมืองก็บอกว่าให้เศรษฐีรับเงินค่าตัวของยาจกไป เมื่อเศรษฐีรับเงินไปแล้ว เจ้าเมืองจึงถามว่าเมื่อเศรษฐีรับเงินไป ยาจกเห็นท่านหยิบเงิน เขาได้รับส่วนแบ่งจากการมองเห็นหรือไม่ เศรษฐีจึงบอกว่าไม่ได้รับ เจ้าเมืองจึงบอกว่า ก็เหมือนกับการได้กลิ่นอาหารของเศรษฐี แต่ตัวอาหารยังคงเดิมไม่สูญหายไป เศรษฐีจึงจะเอายาจกไปเป็นคนรับใช้ไม่ได้ จากนั้นทั้งเศรษฐีและยาจกจึงกลายเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันตลอดไป

 • คำสำคัญ :
 • เศรษฐี, ยาจก, อาหาร

 • ตัวละคร :
 • เศรษฐี, ยาจก

 • คำสอนในนิทาน :
 • เพื่อนบ้านที่ดีต้องมีน้ำใจต่อกัน

   • พฤติกรรม :
   • เรื่องราว :ความขัดแย้งของเพื่อนบ้าน
   • วัตถุ :
 • สถานที่ :
   • เวอร์ชั่น :
   • รวมนิทานหลายเรื่อง :
   • ถูกรวมไว้ในหนังสือเล่มอื่น :
   • เนื้อหาเหมือนกับนิทาน :
   • เนื้อหาเหมือนกันนิทาน(เรื่องเดียวกัน) แต่อยู่ในรูปแบบอื่น :
   • นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น :
 • ประเทศ :
 • KH

 • ภาษา :
 • TH

 • ประเภทเนื้อหา :
 • text

 • ประเภท :
 • text

 • ปีที่เผยแพร่ :
 • ลิขสิทธิ์ :
 • ประเภทนิทาน :
 • นิทานอื่นๆ

นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น