• รหัส :
 • LA0002

  • ชื่อเรื่องเทียบเคียง :ฆ่ายักษ์
  • ชื่อเรื่องแบบฉบับ :ຂ້າຍັກໃຫຍ່
 • ผู้แต่ง :
 • วงษ์ศร

เรื่องย่อ :

ລໍຖ້າການປັບປຸງຂໍ້ມູນ

 • คำสำคัญ :
 • ยักษ์

 • ตัวละคร :
 • ยักษ์

 • คำสอนในนิทาน :
 • -

 • สถานที่ :
 • xxx

   • เวอร์ชั่น :ฉบับพิมพ์
   • รวมนิทานหลายเรื่อง :เล่มเดี่ยว
   • ถูกรวมไว้ในหนังสือเล่มอื่น :-
   • เนื้อหาเหมือนกับนิทาน :Y
   • เนื้อหาเหมือนกันนิทาน(เรื่องเดียวกัน) แต่อยู่ในรูปแบบอื่น :วีดีโอ
   • นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น :
 • ประเทศ :
 • LA

 • ภาษา :
 • LA

 • ประเภทเนื้อหา :
 • TEXT

 • ประเภท :
 • TEXT

 • ปีที่เผยแพร่ :
 • 1994-04

 • ลิขสิทธิ์ :
 • xxxx

 • ประเภทนิทาน :
 • นิทานตำนาน

นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น