• รหัส :
 • LA0006

  • ชื่อเรื่องเทียบเคียง :ທ້າວບຸດສະບາ
  • ชื่อเรื่องแบบฉบับ :ท้าวบุษบา
 • ผู้แต่ง :
 • ส.พลายน้อย

เรื่องย่อ :

ท้าวบุษบาเป็นที่รักของคนทั่วไป เพราะเป็นคนมีจิตใจเมตตากรุณาไม่ถือตัว และมีรูปร่างงดงามเป็นที่ต้องตาคน ท้าวบุษบามีโอกาสได้เข้าไปในพระราชวังเมื่อพระราชาเห็นหน้าท้าวบุษบาก็อยากให้เป็นคู่ครองกับพระธิดาของตน พระราชามีบททดสอบท้าวบุษบาโดยสั่งให้มหาดเล็กนำตระกร้าที่บรรจุเม็ดข้าวจนเต็มและนำไปโปรยไว้ในสวน ถ้าท้าวบุษบาสามารถเก็บข้าวมาให้ครบทุกเมล็ดโดยไม่ให้ขาดแม้แต่เมล็ดเดียวจะยกพระธิดาให้ท้าวบุษบา เมื่อท้าวบุษบาออกมาจากวัง ก็สวดอ้อนวอนว่า “นกทั้งหลาย แมลง และมด ผู้เป็นเพื่อนของข้า ขอแต่อย่าได้กินข้าวที่เขาหว่านไว้เลย แต่จงช่วยเก็บรวบรวมข้าวเหล่านั้นให้ข้าด้วยเถิด” บรรดานก แมลง และมดทั้งหลาย ได้ยินคำอ้อนวอนต่างพากันสงสารท้าวบุษบา เพราะชื่นชมในความเมตตากรุณาของท้าวบุษบา และช่วยเก็บเมล็ดข้าวทุกเมล็ด พระราชาทำตามสัญญาจัดงานอภิเษกสมรสให้และให้ท้าวบุษบาปกครองเมืองแทนพระราชา

 • คำสำคัญ :
 • ท้าวบุษบา

 • ตัวละคร :
 • ท้าวบุษบา,พระราชา

 • คำสอนในนิทาน :
 • ฟันฝ่าอุปสรรค

   • พฤติกรรม :ความเมตตา
   • เรื่องราว :การเผชิญปัญหาต่างๆ โดยที่ไม่ย่อท้อและฟันฝ่าอุปสรรคให้สำเร็จ
   • วัตถุ :
 • สถานที่ :
   • เวอร์ชั่น :ฉบับพิมพ์
   • รวมนิทานหลายเรื่อง :เล่มรวม
   • ถูกรวมไว้ในหนังสือเล่มอื่น :-
   • เนื้อหาเหมือนกับนิทาน :N
   • เนื้อหาเหมือนกันนิทาน(เรื่องเดียวกัน) แต่อยู่ในรูปแบบอื่น :วีดีโอ
   • นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น :
 • ประเทศ :
 • LA

 • ภาษา :
 • TH

 • ประเภทเนื้อหา :
 • TEXT

 • ประเภท :
 • TEXT

 • ปีที่เผยแพร่ :
 • xxxx

 • ลิขสิทธิ์ :
 • xxxx

 • ประเภทนิทาน :
 • นิทานปรัมปรา

นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น