• รหัส :
 • LA0007

 • ผู้แต่ง :
 • -

เรื่องย่อ :

มีเมืองใหญ่แห่งหนึ่ง ชื่อเมืองจักขิน ครั้งหนึ่งเกิดภัยใหญ่ขึ้น คือมีฮุ้งใหญ่หรือเหยี่ยวใหญ่สองตัวผัวเมียมาจับประชาชนกินเป็นอาหารเป็นประจำ เจ้าเมืองหมดทางสู้จึงนำธิดาสาวชื่อปัดทุมมาไปซ่อนไว้ในกลองในพระราชวัง ในที่สุดฮุ้งใหญ่จับคนกินหมด ต่อมาท้าวจุลละนีแห่งเมืองปัญจานครได้ออกล่าสัตว์ได้หลงเข้าไปในเมืองจักขิน ได้เห็นเป็นเมืองร้างเต็มไปด้วยซากกระดูก จึงไปตีกลองได้ยินเสียงนางปัดทุมมาร้องออกมาจากในกลอง จึงเอานางออกมา ดังนั้นนางจึงมีชื่อหนึ่งว่านางคำกลอง ท้าวจุลละนีจึงได้นางเป็นมเหสีคนที่สองรองจากนางอัคคี เมื่อนางปัดทุมมาประสูตินางอัคคีเอาผ้าผูกตา แล้วเอาลูกสุนัขมาเปลี่ยนพร้อมทั้งใส่ร้ายนางว่ามีความผูกพันกับสุนัข ท้าวจุลละนีจึงเนรเทศนางออกจากเมืองไป เป็นคนเลี้ยงหมู แสนทุกข์ทรมานกายใจ ส่วนกุมารทั้งสี่องค์ถูกนางอัคคีจับใส่ไหลอยน้ำไปติดอยู่ที่สวนดอกไม้ ย่าจำสวนเอาศพทั้งสี่กุมารไปเผา ตรงเชิงตะกอนที่เผานั้นเกิดมีต้นจำปาขึ้นสี่ต้น นางอัคคีสืบทราบความจริงอีก จึงให้เสนามาโค่นแล้วให้ลอยน้ำไป จำปาทั้งสี่ต้นลอยไปถึงพระฤาษี พระฤาษีชุบชีวิตให้เป็นมนุษย์ดังเดิมแล้วสอนวิชาอาคมต่างๆ ให้กุมารทั้งสี่คนได้เที่ยวรบชนะยักษ์มารและมนุษย์ได้เมืองขึ้นมากมายแล้วกลับมาหาย่าจำสวนออกเดินทางติดตามหาแม่จนพบแล้วเข้าเฝ้าท้าวจุลละนี เล่าความจริงให้ทราบแล้วอยู่ครองเมืองต่อไป ส่วนนางอัคคีถูกลงโทษให้เป็นทาสเลี้ยงหมู

 • คำสำคัญ :
 • จำปา, สี่ยอดกุมาร, กลอง, ดิน น้ำ ลม ไฟ

 • ตัวละคร :
 • ปทุมา, นางคำกลอง, อัคนี, จุลนี, กุมาร, พญาเหยียวรุ้ง, เสตราชกุมาร, สุวรรณราชกุมาร, ปัฎฎราชกุมาร, เพชรราชกุมาร, พระฤาษี

 • คำสอนในนิทาน :
 • ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว, กฎแห่งกรรม

 • กลุ่มชาติพันธุ์ :
 • -

 • สถานที่ :
 • เมืองจักขิน, เมืองปัญจานคร, ป่า

 • ประเทศ :
 • LA

 • ภาษา :
 • LA

 • ประเภทเนื้อหา :
 • TEXT

 • ประเภท :
 • PDF

 • ปีที่เผยแพร่ :
 • -

 • ลิขสิทธิ์ :
 • -

 • ประเภทนิทาน :
 • นิทานอิทธิฤทธิ์

นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น