• รหัส :
 • LA0010

 • ผู้แต่ง :
 • ส.พลายน้อย

เรื่องย่อ :

มีชราคนหนึ่งเขาปรารถนาที่จะมีความสุขในชาจิหน้าเขาจึงตั้งหน้าทำแต่ความดี มีการเลี้ยงพระและให้ทานคนยากจนอยู่เสมอ ชายชรามีภรรยาอยู่ 10 คน ภรรยาหลวงไม่ชอบทำบุญเอาแต่หัวเราะการกระทำของชายชรา ต่อมาชายชราตายไปและได้ขึ้นสรรค์เนื่องจากทำบุญไว้มาก ชายชราได้หวงภรรยาหลวงคอยส่องกระจกลงมาดูพบว่าภรรยาหลวงได้ตายเกิดเป็นนกกระยาง ไม่นานภรรยาหลวงตายแล้วเกิดใหม่เป็นลูกสาวของคนสวน เมื่อโตขึ้นผู้เป็นพ่อจึงบอกว่าใหเโยนพวงมาลัยขึ้นบนฟ้าใครรับได้จะให้เป็นสามี ชายชราจึงแปลงร่างลงมาจากสรรค์ ทั้งคู่ลอยเหาะขึ้นบนอากาศ ผู้เป็นพ่อคว้าปืนมายิงแต่ทั้งคู่หายลับไป จึงเป็นสิ่งที่ให้คนแก่เห็นแสงบนท้องฟ้าก็มักจะพูดว่า นั่นแหละพวงมาลัยของหญิงสาว เมื่อฟ้าผ่าเขาจะบอกกันว่า คนทำสวนเอาปืนมายิง ส่วนเมื่อฟ้าแลบ เป็นพระชายราเอากระจกส่องดูภรรยาหลวงของตน

 • คำสำคัญ :
 • -

 • ตัวละคร :
 • ชายชรา,ภรรยาหลวง,นกกระยาง

 • คำสอนในนิทาน :
 • การทำความดี การเวียนวายตายเกิด

   • พฤติกรรม :ความดี
   • เรื่องราว :ชายชราทำบุญอยู่เป็นประจำเมื่อตอนที่มีชีวิตอยู่เมื่อตายไปเป็นเทวดาเนื่องจากทำบุญไว้มาก ชายราคอยห่วงภรรยาหลวงได้ส่องกระจกลงมาโลกมนุษย์จึงเกิดเป็นแสงบนท้องฟ้า
   • วัตถุ :กระจก
 • สถานที่ :
 • เมืองสวรรค์,ป่า

   • เวอร์ชั่น :ฉบับพิมพ์
   • รวมนิทานหลายเรื่อง :เล่มรวม
   • ถูกรวมไว้ในหนังสือเล่มอื่น :-
   • เนื้อหาเหมือนกับนิทาน :Y
   • เนื้อหาเหมือนกันนิทาน(เรื่องเดียวกัน) แต่อยู่ในรูปแบบอื่น :เสียง
   • นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น :
 • ประเทศ :
 • LA

 • ภาษา :
 • TH

 • ประเภทเนื้อหา :
 • TEXT

 • ประเภท :
 • TEXT

 • ปีที่เผยแพร่ :
 • xxxx

 • ลิขสิทธิ์ :
 • xxxx

 • ประเภทนิทาน :
 • นิทานตำนาน

นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น