• รหัส :
 • LA0012

  • ชื่อเรื่องเทียบเคียง :-
  • ชื่อเรื่องแบบฉบับ :ท้าวข้อหล้อ
 • ผู้แต่ง :
 • ส.พลายน้อย

เรื่องย่อ :

ณ หมู่บ้านจันทคาม มีสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นคนใจบุญแต่ยังไม่มีลูกจึงบูชาขอพรพระอินทร์ นางจันทาฝันว่ามีกบตกลงมาใส่ท้องของตน ไม่นานนางจันทาท้องและมีลูกชายที่มีแต่หัวไม่มีตัว และตั้งชื่อว่าท้าวข้อหล้อ ท้าวข้อหล้อช่วยนางจันทาทำงานบ้านทุกอย่างเป็นลูกที่ดี เมื่อถึงวัยที่ต้องการมีคู่จึงให้นางจันทาไปสู่ขอกับพระเจ้าพรหมทัต พระเจ้าพรหมทัตบอกว่าให้สร้างสะพานทองมาถึงวังได้จะให้แต่งงาน ท้าวข้อล้อได้วิงวอนต่อพระอินทร์และได้สะพานทองได้แต่งงานกับนางคันธมาลา อยู่ไปสักพักมีคนใส่ร้ายท้าวข้อหล้อว่าเป็นผีร้าย เรื่องถึงพรอินทร์ พะรอินทร์จึงลงมาที่เมืองขอพระเจ้าพรหมทัตและให้ตอบคำถาม 4 ข้อ ถ้าตอบไม่ได้จะต้องตาย พระเจ้าพรหมทัตตอบไม่ได้จึงให้ท้าวข้อหล้อช่วยและตอบคำถามกับพระอินทร์ถูกทุกข้อ และพระเจ้าพรหมทัตจึงให้ท้าวข้อหล้อครองเมืองแห่งนั้น และกลายเป็นหนุ่มรูปงามเหมือนมนุษย์ทั้งหลาย

 • คำสำคัญ :
 • ท้าวข้อหล้อ

 • ตัวละคร :
 • ท้าวข้อหล้อ,แม่,ลูกสาวพญานาค,นางคันธมาลา

 • คำสอนในนิทาน :
 • ความเพียรพยายาม,ความกตัญญูกตเวที

   • พฤติกรรม :ความดี
   • เรื่องราว :การดำเนินชีวิตโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคจนทำให้วันหนึ่งได้เป็นผู้ปกครองเมือง
   • วัตถุ :-
 • สถานที่ :
 • หมู่บ้านจันทคาม

   • เวอร์ชั่น :ฉบับพิมพ์
   • รวมนิทานหลายเรื่อง :เล่มรวม
   • ถูกรวมไว้ในหนังสือเล่มอื่น :-
   • เนื้อหาเหมือนกับนิทาน :N
   • เนื้อหาเหมือนกันนิทาน(เรื่องเดียวกัน) แต่อยู่ในรูปแบบอื่น :-
   • นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น :
 • ประเทศ :
 • LA

 • ภาษา :
 • TH

 • ประเภทเนื้อหา :
 • TEXT

 • ประเภท :
 • TEXT

 • ปีที่เผยแพร่ :
 • xxxx

 • ลิขสิทธิ์ :
 • xxxx

 • ประเภทนิทาน :
 • นิทานปรัมปรา

นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น