• รหัส :
 • LA0013

 • ผู้แต่ง :
 • ส.พลายน้อย

เรื่องย่อ :

ท้าวเสียวสวาดเป็นหนังสือสุภาษิตที่ประชาชนคนลาวนิยมกันมากกว่า 300 ปี ท้าวเสียวสวาดเป็นปราชญ์ที่ฉลาดหลักแหลม และได้เป็นท่านราชบัณฑิตประจำพระองค์

 • คำสำคัญ :
 • ท้าวเสียวสวาด

 • ตัวละคร :
 • ท้าวเสียวสวาด,นายสำเภา

 • คำสอนในนิทาน :
 • มีสติปัญญา,เฉลียวฉลาด,มีไหวพริบ,มีความรู้,รอบรู้

 • สถานที่ :
 • นครจำปา

   • เวอร์ชั่น :ฉบับพิมพ์
   • รวมนิทานหลายเรื่อง :เล่มรวม
   • ถูกรวมไว้ในหนังสือเล่มอื่น :-
   • เนื้อหาเหมือนกับนิทาน :Y
   • เนื้อหาเหมือนกันนิทาน(เรื่องเดียวกัน) แต่อยู่ในรูปแบบอื่น :วีดีโอ
   • นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น :
 • ประเทศ :
 • LA

 • ภาษา :
 • TH

 • ประเภทเนื้อหา :
 • TEXT

 • ประเภท :
 • TEXT

 • ปีที่เผยแพร่ :
 • xxxx

 • ลิขสิทธิ์ :
 • xxxx

 • ประเภทนิทาน :
 • นิทานปรัมปรา

นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น