• รหัส :
 • LA0016

 • ผู้แต่ง :
เรื่องย่อ :

พระยาจอมธรรม เจ้าเมืองสวนตาลมีโอรสสองคนชื่ออ้ายเจื่อง และท้าวฮุ่ง เมื่อพระยาจอมธรรมสิ้นพระชนม์ อ้ายเจื่องได้ขึ้นครองราชย์ ส่วนท้าวฮุ่งเป็นอุปราช ต่อมาพระมารดาได้ไปสู่ขอนางง้อมมาเป็นพระชายาให้ท้าวฮุ่ง แต่พระมารดาของนางง้อมเรียกค่าสินสอดสูงเกินไป ทำให้ทั้งสองไม่ได้แต่งงานกัน ต่อมายังมีเมืองหนึ่งของชาวแกวม้อย ชื่อเมืองคำวัง มีเจ้าเมืองเชื่อท้าวแองกา ได้ไปสู่ขอนางอั้วค่ามาเป็นมเหสี แต่พระมารดาของนางอั่วค่าปฏิเสธเพราะต้องการยกให้ท้าวฮุ่ง จึงทำให้ท้าวแองกาโกรธมาก จึงยกทัพมาประชิดเมือง ทำให้เกิดสงคราม ซึ่งท้าวฮุ๋งได้ยกทัพมาช่วยเมืองเงินยางของนางอั้วค่า และมีชัยชนะ ทำให้ท้าวซึ่มเจ้าเมืองเงินยาง พระบิดาของนางอั่วค่าดีใจมาก และยกนางอั้วค่าและนางอามคายให้เป็นมเหสี ต่อมาท้าวฮุ่งได้ยกทัพไปรบที่เมืองปะกัน ก็ชนะและได้ธิดาของเจ้าเมืองปะกันทั้ง 8 คนเป็นมเหสี และเมื่อเสร็จศึกทุกอย่างแล้ว ท้าวฮุ่งได้ไปสู่ขอนางง้อมมาเป็นมเหสีได้สำเร็จ ต่อมา ท้าวฮุ่งได้ครองเมืองเงินยางได้ 17 ปี และมีลูกชายที่เกิดจากนางง้อม 1 คน ชื่อ ท้าวคำฮุ่ง มีแขกต่างบ้านต่างเมืองเอาบรรณการมาถวายหลาย ต่อมาหุนบังแม่ทัพของท้าวแองกาหลอยหนีไปได้ ไปอาศัยอยู่กับพระยาฟ้าฮว่านอยู่เมืองตุมวางได้ยกทัพไปเมืองตุมวางแต่เจ้าเมืองได้ไปขอความช่วยเหลือจากแถนลอ เมืองกาหลง ซึ่งเป็นผู้ดูแลบรรดาผีฟ้า และสามารถสังหารท้าวฮุ่งลงได้ เมื่อท้าวฮุ่งตาย ก็ได้รวบรวมกำลังไพร่พลผีไปรบกับแถนบนฟ้า จนสามารถชนะและควบคุมเหล่าแถนบนฟ้า ซึ่งท้าวฮุ่งท้าวเจืองเป็นบรรพบุรุษของพระพิษณุกร บิดาของพระเพื่อน-พระแพง ในขณะที่บรรดาผีแถนเป็นบรรพบุรุษของท้าวแมนสรวง บิดาของพระลอ

 • คำสำคัญ :
 • ท้าวฮุ่ง ท้าวเจือง นางง้อม แถนลอ นางอั้วค่า

 • ตัวละคร :
 • ท้าวฮุ่ง ท้าวเจือง นางง้อม แถนลอ นางอั้วค่า

 • คำสอนในนิทาน :
 • ความกล้าหาย

   • พฤติกรรม :
   • เรื่องราว :สงครามระหว่างมนุษย์กับผีบนฟ้า
   • วัตถุ :
 • สถานที่ :
 • เมืองเงินยาง

   • เวอร์ชั่น :
   • รวมนิทานหลายเรื่อง :
   • ถูกรวมไว้ในหนังสือเล่มอื่น :
   • เนื้อหาเหมือนกับนิทาน :Y
   • เนื้อหาเหมือนกันนิทาน(เรื่องเดียวกัน) แต่อยู่ในรูปแบบอื่น :
   • นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น :
    1.รักอมตะพระลอ
 • ประเทศ :
 • LA

 • ภาษา :
 • TH

 • ประเภทเนื้อหา :
 • TEXT

 • ประเภท :
 • Website

 • ปีที่เผยแพร่ :
 • xxxx

 • ลิขสิทธิ์ :
 • xxxx

 • ประเภทนิทาน :
 • นิทานปรัมปรา

นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น