• รหัส :
 • LA0017

 • ผู้แต่ง :
เรื่องย่อ :

กาลครั้งหนึ่ง มีหนองน้ำแห่งหนึ่งในลาว มีพระยานาคอาศัยอยู่ 2 ตน คือ สุทโธทนะ นาคา และสุวรรณนาคา ซึ่งทั้งสองอาศัยอยู่อย่างปรองดอง ต่อมา พระยานาคทั้งสองได้มาสาบานว่า ถ้ามีสัตว์ตนใด ตกลงมาในหนองน้ำ ทั้งสองจะต้องนำสัตว์นั้นมาแบ่งครึ่งกัน ต่อมามีช้างตกลงในพื้นที่ของสุวรรณนาคา สุวรรณนาคาจึงนำช้างไปแบ่งสุทโธทนะนากาตามสัญญา ต่อมา มีเม่นตกลงมาในพื้นที่ของพระยาสุทโธนทนะ ซึ่งพญาสุทโธทนะก็แบ่งเม่นไปให้สุวรรณนาคาตามสัญญา แต่สุวรรณนาคารู้สึกผิดหวัง เพราะช้างที่ตนเองแบ่งให้กับพระยาสุทโธทนะนั้นตัวใหญ่กว่ามาก จึงขอยกเลิกคำสัญญา และนำมาซึ่งสงครามของพญานาคทั้งสองในหนองน้ำแห่งนั้น ร้อนถึงพระอินทร์ต้องมาเจรจายุติสงคราม โดยพระอินทร์ให้พญานาคทั้งสองตนแข่งกันขุดแม่น้ำให้กับมนุษย์ ใครที่ขุดเสร็จก่อน คนนั้นชนะ พญาสุทโธทนะขุดแม่น้ำโขง ในขณะที่ สุวรรณนาคา ขุดแม่น้ำน่าน ซึ่งพญาสุทโธทนะขุดเสร็จก่อน จึงเป็นผู้ชนะ และพระอินทร์ก็เนรมิตปลาบึก ซึ่งเป็นปลาตัวใหญ่ให้อาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงให้เป็นของรางวัลแด่พญาสุทโธทนะ

 • คำสำคัญ :
 • พญานาค, แม่น้ำโขง

 • ตัวละคร :
 • พญาสุทโธทนะ, สุวรรณนาคา

 • คำสอนในนิทาน :
 • ความสามัคคีคือพลัง

 • กลุ่มชาติพันธุ์ :
 • ลาว

 • สถานที่ :
 • แม่น้ำโขง

   • เวอร์ชั่น :
   • รวมนิทานหลายเรื่อง :
   • ถูกรวมไว้ในหนังสือเล่มอื่น :
   • เนื้อหาเหมือนกับนิทาน :Y
   • เนื้อหาเหมือนกันนิทาน(เรื่องเดียวกัน) แต่อยู่ในรูปแบบอื่น :
   • นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น :
 • ประเทศ :
 • LA

 • ภาษา :
 • EN

 • ประเภทเนื้อหา :
 • MovingImage

 • ประเภท :
 • image

 • ปีที่เผยแพร่ :
 • xxxx

 • ลิขสิทธิ์ :
 • xxxx

 • ประเภทนิทาน :
 • นิทานปรัมปรา

นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น