• รหัส :
 • LA0020

 • ผู้แต่ง :
 • บุญจันทร์ แสงสีมา

เรื่องย่อ :

ท้าวสีกับท้าวสาเป็นเพื่อนรักกัน และทั้งสองคนเป็นเด็กกำพร้าเหมือนกัน ทั้งสองมีอาชีพรับจ้าง ทำนา ต่อมาท้าวสีและภรรยาได้ไปวิดน้ำในบ่อน้ำใหญ่และจับนาคเฒ่าได้ นาคเฒ่าได้ร้องขอชีวิต ท้าวสีและภรรยาสงสารจึงปล่อยนาคไป นาคเฒ่าจึงนำทรัพย์สินเงินทองมาให้แก่สองผัวเมีย ท้าวสาเมื่อเห็นเพื่อนมีเงินทอง จึงสอบถาม ท้าวสีได้เล่าเรื่องให้ฟังอย่างละเอียด ด้วยความโลภ ท้าวสาจึงชักชวนภรรยาไปวิดน้ำที่บ่อน้ำบ้าง และได้พบกับนาคเหมือนกันท้าวสี ท้าวสาจึงบอกให้นาคเอาเงินทองมาให้ตนเองบ้าง นาคได้ฟังแล้วจึงโกรธและจับตัวท้าวสากับภรรยาไปกินทันที

 • คำสำคัญ :
 • ท้าวสี ท้าวสา นาค ความโลภ

 • ตัวละคร :
 • ท้าวสี ท้าวสา

 • คำสอนในนิทาน :
 • ความโลภนำพาชีวิตไปสู่จุดจบ

 • กลุ่มชาติพันธุ์ :
   • พฤติกรรม :ความโลภ
   • เรื่องราว :เรื่ื่องราวของเพื่อนสองคน เมื่อเห็นเพื่อนร่ำรวย เพื่อนอีกคนจึงเกิดความโลภและอยากร่ำรวยบ้าง
   • วัตถุ :
 • สถานที่ :
   • เวอร์ชั่น :
   • รวมนิทานหลายเรื่อง :
   • ถูกรวมไว้ในหนังสือเล่มอื่น :
   • เนื้อหาเหมือนกับนิทาน :
   • เนื้อหาเหมือนกันนิทาน(เรื่องเดียวกัน) แต่อยู่ในรูปแบบอื่น :
   • นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น :
 • ประเทศ :
 • LA

 • ภาษา :
 • LA

 • ประเภทเนื้อหา :
 • TEXT

 • ประเภท :
 • TEXT

 • ปีที่เผยแพร่ :
 • ลิขสิทธิ์ :
 • องค์การพัฒนาเด็กลาว-ญี่ปุ่น

 • ประเภทนิทาน :
 • นิทานอื่นๆ

นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น