• รหัส :
 • MM0003

 • ผู้แต่ง :
เรื่องย่อ :

กาลครั้งหนึ่งานมาแล้ว เจ้าผู้ปกครองท้องทะเล มีลูกสาวรูปงามกิริยาท่าทางเรียบร้อยชื่อหน่อบูบอ ในขณะเดียวกันเจ้าผู้ปกครองป่าเขา ซอกีกู่ ก็มีลูกชายมีบุญญาธิการชื่อซอตอยอควา จากนั้นเมื่อถึงวัยทั้งสองก็ได้อภิเษกสมรสกันและหน่อบูบอก็ได้เสด็จตามสวามีมาอยู่ที่ดินแดนป่าเขา ก่อนเดินทางพ่อของหน่อบูบอได้ให้สิ่งของแก่นาง คือ เปลือกน้ำเต้าและข้าวสาร ข้าวสารที่หักไว้เป็นสองซีก ไว้กินเช้าและเย็น ความวิเศษของข้าวสารคือ เมื่อใส่ข้าวสารลงในเปลือกไข่แล้วหุงต่อให้กินกี่คนก็ไม่สามารถกินหมดได้ และยังมีทรัพย์สินอีกอย่างคือหวีทองคำ ความวิเศษของหวีทองคำคือเมื่อใครเหยียบที่หวีทองคำแล้วจะไม่มีใครสามารถมองเห็นตัวเขาเหมือนหายตัวได้ หน่อบูบอจึงได้มอบหวีทองคำแก่พระสวามีของนาง จึงทำให้เขาสามารถรบได้ชนะทุกครั้ง ด้วยความสวยและความสามารถของนาง ทำให้ในขณะนั้นมีภรรยาของบรรดาอำมาตย์อิจฉานางเป็นจำนวนมาก ทั้งยังสงสัยว่านางเป็นพวกแม่มดหรือไม่ อยู่มาวันหนึ่งซอตอยอควาก็ได้ออกไปรบตามปก ก็ได้เหยียบหวีทองและเมื่อหักหาญศัตรูหมดแล้วเขาก็ได้นำหวีทองมาปักที่ผม ด้วยความวิเศษของหวีที่ส่องสว่างในที่มืดได้ก็ได้มีศตรูที่ยังไม่ตายผู้หนึ่งเห็นเขาและได้ฆ่าเขาตายในทันที เหล่าบรรดาอำมาตย์เลยแกล้งสร้างเรื่องต่อเจ้าผู้ปกครองป่าเขาว่าเป็นเพราะหน่อบูบอเป็นแม่มด จึงทำให้พระสวามีต้องตาย ด้วยความรักของเจ้าป่าเขาที่มีต่อหน่อบูเบอเหมือนลุกสาว จึงตัดสินให้ขายหน่อบูบอออกไป แต่เมื่อมองไปยังชาวเมืองก็ไม่สามารถขายออกไปได้ เมื่อขายหน่อบูบอไม่ได้ จึงได้นำหน่อบูบอตีโซ่ตรวนไปยังภูเขาสองลูกใกล้เขากีกู่ มีชื่อว่า บแวฮีโข่ เพื่อปล่อยให้ตายอยู่นั่น เขาบแวฮีโข่ เป็นเขาสองลูกที่เป็นผัวเมียกัน เขาขอพรเป็นผัว เขาปีใหม่เป็นเมีย ณ ที่แห่งนั้นหน่อบูบอได้นั่งลงบนแผ่นหินตั้งจิตอธิฐานขอพร ขอให้ใครก็ตามที่มาขอพร ณ เขาขอพรแห่งนี้ สมหวังทุกประการ ไม่มีใครได้ทันลงโทษใดๆ ก็สิ้นชีพไป ในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงมีเขาที่ชื่อว่าหน่อบูบอ ตั้งอยู่ที่เมือง ต่านต่อง ณที่นี้จะสามารถพบแผ่นหินที่นางใช้ขอพรได้ ส่วนโซตรวนได้เสียหายไปตามกาลเวลา ไม่ว่าใครที่มาขอพรก็ก็จะสมปราถนา หน่อบูบอเป็นเหมือนเทพที่ช่วยปกปักรักษาชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่ ให้ความสมบูรณ์ด้านข้าวและน้ำ เป็นนวนิยายกะเหรี่ยงเรื่องหนึ่งที่ไม่สามารถลืมได้จนถึงปัจจุบัน

 • คำสำคัญ :
 • หน่อบูบอ, เขาขอพร, เขาปีใหม่, เขาหน่อบูบอ

 • ตัวละคร :
 • หน่อบูบอ, ซอตอยอควา

 • คำสอนในนิทาน :
 • สถานที่ :
 • ป่าเขา, เขาขอพร

   • เวอร์ชั่น :
   • รวมนิทานหลายเรื่อง :
   • ถูกรวมไว้ในหนังสือเล่มอื่น :
   • เนื้อหาเหมือนกับนิทาน :N
   • เนื้อหาเหมือนกันนิทาน(เรื่องเดียวกัน) แต่อยู่ในรูปแบบอื่น :
   • นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น :
 • ประเทศ :
 • MM

 • ภาษา :
 • MM

 • ประเภทเนื้อหา :
 • TEXT

 • ประเภท :
 • TEXT

 • ปีที่เผยแพร่ :
 • ลิขสิทธิ์ :
 • ประเภทนิทาน :
 • นิทานปรัมปรา

นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น