• รหัส :
 • MM0014

 • ผู้แต่ง :
 • လူထုဦးလှ

เรื่องย่อ :

ย้อนกลับไปเมื่อโลกกำเนิดขึ้น พร้อมสิ่งไม่มีชีวิต ในขณะนั้น ต่าผ่านส่าน กษัตริย์แห่งเทพทั้งหลายได้ต้องการผู้ที่จะดูแลโลก จึงได้ให้เทพที่มีอิทธิฤทธิ์ 5 องค์มาดูแล เทพองค์แรกชื่อ กะระมาน มีความสามารถให้การเคลื่อนที่ข้ามจักรวาลได้ภายในพริบตา มีหน้าที่ควบคุมวิญญาณของสิ่งมีชีวิต องค์ที่สองชื่อ ขูร์ เป็นผู้ไร้เทียมทานในเรื่อง ความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลง ความสูง จึงมีหน้าที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลง ความเคลื่อนไหวและความสูงของ สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต องค์ที่สามชื่อ โอม มีความสามารถในการควบคุม การไหลซึม การไหลขึ้น จึงมีหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต องค์ที่สี่ชื่อ งาน เป็นเทพที่มีฤทธ์มาก สามารถควบคุมสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตให้ลุกไหม้ได้ องค์ที่ห้าชื่อ กะแต่ มีร่างกายกำยำแข็งแรง จึงมีหน้าที่ใช้ร่างกายของตนควบคุมดูแลสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต เชื่อว่าเมื่อเทพทั้งห้าองค์ดูแลโลกได้ใช้อิทธิฤทธิ์ของตนบรรดารให้เกิดสิ่งต่างๆมากมายความหมายของเทพห้าองค์คือ วิญญาณ ลม น้ำ ไฟ ดิน ตามลำดับ

 • คำสำคัญ :
 • วิญญาณ, ดิน น้ำ ลม ไฟ

 • ตัวละคร :
 • ต่าผ่านส่าน, กะระมาน, ขูร์, โอม, งาน, กะแต่

 • คำสอนในนิทาน :
 • สถานที่ :
   • เวอร์ชั่น :
   • รวมนิทานหลายเรื่อง :
   • ถูกรวมไว้ในหนังสือเล่มอื่น :ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ပုံပြင်တစ်ရာ
   • เนื้อหาเหมือนกับนิทาน :
   • เนื้อหาเหมือนกันนิทาน(เรื่องเดียวกัน) แต่อยู่ในรูปแบบอื่น :
   • นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น :
 • ประเทศ :
 • MM

 • ภาษา :
 • MM

 • ประเภทเนื้อหา :
 • TEXT

 • ประเภท :
 • TEXT

 • ปีที่เผยแพร่ :
 • ลิขสิทธิ์ :
 • ประเภทนิทาน :
 • นิทานอธิบายเหตุ

นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น