• รหัส :
 • MM0017

 • ผู้แต่ง :
 • လူထုဦးလှ

เรื่องย่อ :

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเมืองหนึ่ง มีเด็กหนุ่มยากจนผู้เลี้ยงดูชายแก่ตาบอดคนหนึ่งชื่อ หม่องตุ๊กะต้ะ หม่องตุ๊ก้ะต้ะเป็นผู้นับถือในรัตนตรัย และอยู่ในศีล5 วันหนึ่ง เขาได้ข่าวว่าได้งูใหญ่ลักพาตัวมเหสีของเจ้าเมืองไป ผู้ที่นำมาคืนจะได้รับรางวัล หากเป็นชายจะให้เป็นอุปราช หากเป็นหญิงจะยกเป็นมเหสี หากเป็นห่วงคนแก่จะนับถือเหมือนพ่อแม่และให้อาศัยอยู่ในราชวัง หม่องต๊ะก้ะต้ะได้แจ้งกับเหล่าอำมาตย์และตาของเขาว่าจะเป็นผู้นำมเหสีกลับมาคืน ตาจึงให้ดาบเบญจะโลหะ ซึ่งสามารถเอาชนะเหล่านาคได้ให้แก่หม่องตุ๊ก้ะต้ะ และได้สั่งให้เคร่งครัดในศีลและรัตนตรัย หม่องตุ๊กะต้ะได้ออกเดินทางพร้อมด้วยบรรดาเจ้านาย เขาได้พกอุปกรณ์ทั้งดาบและเชือกไว้ในกระบุงใหญ่สะพายไว้ด้านหลัง เมื่อถึงถ้ำที่เป็นที่อยู่อาศัยของงูใหญ่ เขาได้เอาเชือกผูกไว้กับกระบุง และเอาตัวเข้าไปอยู่ในกระบุง แล้วลงไปยังถ้ำ เมื่อถึงถ้ำเขาได้พบกับมเหสี ตอนแรกมเหสีนึกว่าหม่องต๊ะก้ะต้ะเป็นงู แต่ถามไถ่ได้ความว่าเจ้าเมืองส่งมาช่วย หม่องตุ้ก้ะต้ะให้มเหสีเดินตาม ระหว่างทางชายกางเกงของหม่องตุ้กะต้ะที่มเหสีกำอยู่ก็ได้ขาดติดมือมเหสีไป เมื่อถึงจุดที่วางกระบุงไว้หม่องตุ๊กะต้ะได้นำตัวมเหสีใส่ในกระบุง และส่งสัญญาณให้ บรรดาเจ้านายที่รออยู่นอกถ้ำดึงเชือกขึ้น เหล่าเจ้านายเมื่อเห็นมเหสีขึ้นมาแล้วจึงได้ตัดเชือกทิ้งให้หม่องต๊ะก้ะต้ะไว้ในถ้ำ เมื่องูกลับมาไม่พบมเหสีจึงได้ต่อสู้กับหม่องตุ๊ก้ะต้ะ หม่องตุ๊ก้ะต้ะได้ใช้ดาบเบญจโลหะฟันที่ตัวงูจนถึงแก่ความตาย หม่องต๊ะก้ะต้ะได้เดินหาทางออกจากถ้ำจนตกไปยังเมืองนาค เหล่านาคได้รู้ทันทีว่ามีมนุษย์มาเยือน จึงได้เสกดอกบัวมารองรับ และกราบทูลต่อพญานาคว่าผู้ที่มาถึงเมืองนาคได้ต้องไม่ใช่มนุษย์ธรรมดา พญานาคจึงได้สอบถามทราบได้ว่าหม่องต๊ะกะต้ะเป็นผู้นับถือในรัตนตรัยและรักษาศีลห้า และได้เลี้ยงดูตาแก่อยู่ที่เมืองมนุษย์ หม่องตุ๊ก้ะต้ะได้อยู่ที่เมืองนาคเพื่อเผยแพร่เรื่องรัตนตรัยและศีลห้าแก่เหล่านาคเป็นเวลาเจ็ดวัน เมื่อเหล่านาคได้เกิดความเลื่อมใส พญานาคจึงได้มอบทับทิมให้หนึ่งก้อน และส่งกลับเมืองมนุษย์ ฝั่งมเหสีที่ได้กลับถึงพระราชวังแล้วนั้น นางอยู่อย่างไม่มีความสุขเลยสักวัน เมื่อเจ้าเมืองเห็นเช่นนั้นจึงได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้น มเหสีจึงเล่าให้ฟังว่าคนที่ช่วยตัวเองจากงูใหญ่ไม่ใช่พวกเจ้านาย แต่เป็นเด็กหนุ่มผู้หนึ่งที่นางมีชายกางเกงของเขาอยู่ เพื่อหาว่าคนช่วยมเหสีเป็นใคร เจ้าเมืองจึงได้จัดเฉลิมฉลองเพื่อให้ประชาชนมารวมตัวเป็นเวลาเจ็ดวัน แต่เมื่อจัดงานมาหกวันกลับพบว่ามีแต่ผู้คนที่ใส่เสื้อผ้าดีๆ และในวันที่เจ็ดหม่องตุ๊ก้ะต้ะก็ได้ปรากฎตัวขึ้น เหล่าทหารเมื่อเห็นชายกางเกงของเขาขาดก็ได้กราบทูลไปยังเจ้าเมือง เมื่อมเหสีนำชายผ้าที่เก็บไว้มาเทียบกับกางเกงของเด็กหนุ่มเจ้าเมืองก็ทราบทันที่ว่าพวกเจ้านายทั้งหลายโกหก ที่จริงแล้วเด็กหนุ่มเป็นคนช่วยมเหสีออกมาจากถ้ำงูใหญ่ จึ่งได้สอบถามว่าหม่องตุ๊ก้ะต้ะเป็นใคร และได้ยกตำแหน่งอุปราชให้แก่เขาเพื่อเป็นการตอบแทน และตั้งชื่อให้ว่า “เจ้าชายผู้กลับจากเมืองนาค”

 • คำสำคัญ :
 • พญานาค, พระรัตนตรัย, หม่องตุ๊กะต้ะ, พุทธศาสนา

 • ตัวละคร :
 • หม่องตุ๊กะต้ะ

 • คำสอนในนิทาน :
 • ความกล้าหาญ, การยึดมั่นในพระรัตนตรัย

 • สถานที่ :
 • เมืองบาดาล

   • เวอร์ชั่น :
   • รวมนิทานหลายเรื่อง :
   • ถูกรวมไว้ในหนังสือเล่มอื่น :ပလောင်ပုံပြင်များ ဒုတိယတွဲ
   • เนื้อหาเหมือนกับนิทาน :
   • เนื้อหาเหมือนกันนิทาน(เรื่องเดียวกัน) แต่อยู่ในรูปแบบอื่น :
   • นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น :
 • ประเทศ :
 • MM

 • ภาษา :
 • MM

 • ประเภทเนื้อหา :
 • TEXT

 • ประเภท :
 • TEXT

 • ปีที่เผยแพร่ :
 • ลิขสิทธิ์ :
 • ประเภทนิทาน :
 • นิทานมหัศจรรย์

นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น