• รหัส :
 • MM0023

 • ผู้แต่ง :
 • လူထုဦးလှ

เรื่องย่อ :

นานมาแล้วมีกษัตริย์จากราชจักรหนึ่ง ได้ถึงเวลาออกตรวจราชการแผ่นดิน จึงเสด็จออกไปยังภูเขาแห่งหนึ่ง ชื่อ “ดแว่ส่าย” เมื่อประชาชนทราข่าวว่ากษัตริย์จะเสด็จก็ได้เตรียมเครื่องบรรณาการเพื่อสักการะผู้เป็นกษัตริย์ พวกคนปลูกดอกไม้ได้เตรียม ดอกกล้วยไม้ ดอกเอื้องเสือ ดอกหว้า และพืชผักมากมายเพื่อนำไปถวาย กลุ่มนายพรานก็ทำอาหารป่าไปถวาย เช่นเดียวกับ คนทำไรก็ได้นำผลไม้เช่น ลูกท้อ ลูกบ๊วย ลูกหว้า ลูกมะเดื่อ และกล้วยไปถวาย ผู้คนจากทั่วทุกพื้นที่ต่างได้นำพืชผลและอาหารชั้นเลิศมาถวาย กษัตริย์จึงได้ตรัสว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แล้ว ในขณะนั้นได้มีชายแก่จากหมู่บ้านต่องมะ นำจามรี(ออง)มาถวายและกราบถึงแก้ม กษัตริย์ก็ได้นิมิตรขึ้นว่าจามรีเป็นสัตว์ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่ง ไปอยู่ที่ไหนก็ได้ทำความเดือดร้อนให้พื้นที่นั้นๆ จึงสาปให้หมู่บ้านต่องมะที่เป็นหมู่บ้านที่ชายแก่คนนี้อาศัยอยู่ จากหมู่บ้านขนาดใหญ่กลายเป็นหมู่บ้านที่ธุรกันดาร ชาวบ้านจากหมู่บ้านต่องมะก็ได้ย้ายไปอยู่ที่หมู่บ้านอื่นๆในปัจจุบัน

 • คำสำคัญ :
 • ดแว่ส่าย, ต่องมะ, จามรี

 • ตัวละคร :
 • กษัตริย์, ชายชรา

 • คำสอนในนิทาน :
 • การนำสิ่งของหรือของขวัญไปให้คนอื่น ต้องพิจารณาให้ถ้วนถี่

   • พฤติกรรม :
   • เรื่องราว :
   • วัตถุ :จามรี
 • สถานที่ :
 • ต่องมะ, ดแว่ส่าย

   • เวอร์ชั่น :
   • รวมนิทานหลายเรื่อง :
   • ถูกรวมไว้ในหนังสือเล่มอื่น :ပလောင်ပုံပြင်များ ဒုတိယတွဲ
   • เนื้อหาเหมือนกับนิทาน :
   • เนื้อหาเหมือนกันนิทาน(เรื่องเดียวกัน) แต่อยู่ในรูปแบบอื่น :
   • นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น :
 • ประเทศ :
 • MM

 • ภาษา :
 • MM

 • ประเภทเนื้อหา :
 • TEXT

 • ประเภท :
 • TEXT

 • ปีที่เผยแพร่ :
 • ลิขสิทธิ์ :
 • ประเภทนิทาน :
 • นิทานอธิบายเหตุ

นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น