• รหัส :
 • MM0031

  • ชื่อเรื่องเทียบเคียง :
  • ชื่อเรื่องแบบฉบับ :
 • ผู้แต่ง :
 • လူထုဦးလှ

เรื่องย่อ :

นานมาแล้วที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำประมงและล่าสุดเป็นส่วนใหญ่ ผนวกด้วยอาชีพแผ้วถางป่าททำไร่ทำนาที่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ในบรดาชาวบ้าน มีผู้ที่มีความสภาพที่สุดคือ ต่าก่อวันหนึ่งต่าก่อได้ชวนเพื่อนในหมู่บ้านไปหาแกงแดง “ตู่โข่” คนอานเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็นึกว่าตู่โข่คือแกงสีแดงที่เต็มไปด้วยพืชพันธุ์ จึงตามไป ทั้งที่จริงแล้วเขาใช้ตู่โข่เป็นคำสุภาพแทนการไปล่าสัตว์เมื่อล่าสัตว์กลับมาแล้วทั้งหมดได้เนื้อสัตว์กลับมามากมาย ต่าก่อจึงได้เรียกเพื่อนๆรวตัวเพื่อประชุมเรื่องจะทำ “ซัส” ในตอนแรกชาวบ้านคนอื่นๆก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไร ดังนั้นต่าก่อจึงได้รวบรวมชาวบ้านเท่าที่จะหาได้ไปทำการแผ้วถางป่าเพื่อใช้ทำไร่ทำสวน และนำวัชพืชเหล่านั้นมาทำปุ๋ยในหน้าฝน เมื่อถึงหน้าหนาวก็สามารถล่าสัตว์ได้ง่ายขึ้นเมื่อถึงหน้าฝนอีกปีต่าก่อและเพื่อนๆก็ได้ตัดต้นไม้ที่เหลือเพื่อนำพื้นที่มาทำไร่ ปลูกธัญพืชมากมายเพื่อใช้ในการกินอยู่(การทำซัสของต่าก่อ) เมื่อถึงหน้าร้อนต่าก่อก็ได้ไปทำประมง และเมื่อชาวบ้านเห็นและถามว่าเขาไปไหนมา เขาจะตอบอย่างสุภาพว่า ไปดำเนินชีวิตมา(ไปจับปลามา) เมื่อกลับจากไปทำไร่เขาจะอย่างสุภาพตอบว่า ไปเก็บผักมาจึงเป็นที่มาให้ชาวปะหล่องใช้คำสุภาพตามต่าก่อมาจนถึงปัจจุบัน

 • คำสำคัญ :
 • ล่าสัตว์, ตู่โข,ซัส

 • ตัวละคร :
 • ต่ากอ,ชาวบ้าน,ประมง

 • คำสอนในนิทาน :
 • การใช้คำสุภาพ

   • พฤติกรรม :ล่าสัตว์,ทำประมง
   • เรื่องราว :เรื่องราวของการใช้คำสุภาพ
   • วัตถุ :
 • สถานที่ :
 • ไร่,นา

   • เวอร์ชั่น :
   • รวมนิทานหลายเรื่อง :
   • ถูกรวมไว้ในหนังสือเล่มอื่น :ပလောင်ပုံပြင်များ ဒုတိယတွဲ
   • เนื้อหาเหมือนกับนิทาน :
   • เนื้อหาเหมือนกันนิทาน(เรื่องเดียวกัน) แต่อยู่ในรูปแบบอื่น :
   • นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น :
 • ประเทศ :
 • MM

 • ภาษา :
 • MM

 • ประเภทเนื้อหา :
 • TEXT

 • ประเภท :
 • TEXT

 • ปีที่เผยแพร่ :
 • ลิขสิทธิ์ :
 • ประเภทนิทาน :
 • นิทานอธิบายเหตุ

นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น