• รหัส :
 • TH0004

 • ผู้แต่ง :
 • อสิธารา

เรื่องย่อ :

พระเจ้าเทวกาละ ครองอาณาจักรโยนกไชยบุรีศรีช้างแสน มีราชโอรสและราชธิดา 60 พระองค์ หนึ่งในนั้นคือ สิงหนวัติกุมารได้แยกย้ายมาตั้งบ้านเรือนที่ชื่อเมืองสุวรรณโคมคำ ซึ่งมีพญานาคชื่อ พันธุนาคราชได้แปลงกายเป็นพราหมณ์มาพูดคุยสอบถาม และอวยพรให้เจริญรุ่งเรือง แต่ขอให้มีสัจจะรักษา จากนั้นสิงหนวัติกุมารจึงได้สร้างใหม่ และตั้งชื่อว่า พันธุสิงหนวัตินคร ตามชื่อของสิงหนวัติกุมารและพันธุนาคราช ต่อมาจนถึงสมัยพระเจ้ามหาไชยชนะ มีผู้คนจับปลาไหลเผือกได้ที่แม่น้ำกก พระองค์จึงนำมาแบ่งกันกินทั่วเมือง เว้นแต่หญิงม่ายนางหนึ่งไม่มีลูกหลานไม่มีใครให้กิน ตกกลางคืนเกิดแผ่นดินไหว เมืองถล่มลงเหลือแต่บริเวณบ้านของหญิงม่ายจึงเรียกน้ำนั้นว่าเกาะแม่หม้าย และเรียกเมืองนั้นว่าเวียงหนองล่ม หรือเวียงหนอง ในเขตอำเภอแม่จัน ส่วนตอนที่ชาวเมืองช่วยกันลากปลาไหล ก็ปรากฏเป็นบ้านแม่ลาก เป็นต้น

 • คำสำคัญ :
 • เกาะแม่หม้าย, โยนกไชยบุรีศรีเชียงแสน, พันธุนาคราช, ปลาไหลเผือก, เวียงหนองล่ม

 • ตัวละคร :
 • สิงหนวัติกุมาร, พันธุนาคราช, ปลาไหลเผือก, แม่หม้าย

 • คำสอนในนิทาน :
 • สัจจะ

 • กลุ่มชาติพันธุ์ :
 • -

 • สถานที่ :
 • เกาะแม่หม้าย, เวียงหนองล่ม, โยนกไชยบุรีศรีช้างแสน

   • เวอร์ชั่น :ฉบับพิมพ์
   • รวมนิทานหลายเรื่อง :-
   • ถูกรวมไว้ในหนังสือเล่มอื่น :-
   • เนื้อหาเหมือนกับนิทาน :Y
   • เนื้อหาเหมือนกันนิทาน(เรื่องเดียวกัน) แต่อยู่ในรูปแบบอื่น :หนังสือ
   • นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น :
    1.ผาแดงนางไอ่
 • ประเทศ :
 • TH

 • ภาษา :
 • TH

 • ประเภทเนื้อหา :
 • TEXT

 • ประเภท :
 • PDF

 • ปีที่เผยแพร่ :
 • -

 • ลิขสิทธิ์ :
 • -

 • ประเภทนิทาน :
 • นิทานตำนาน

นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น