• รหัส :
 • TH0009

  • ชื่อเรื่องเทียบเคียง :orphan black dog
  • ชื่อเรื่องแบบฉบับ :กำพร้าหมาดำ
 • ผู้แต่ง :
 • กนกจิต

เรื่องย่อ :

กาลครั้งหนึ่งมีหมาตัวหนึ่ง เกิดลูกมาเป็นหญิง 3 คน อาศัยอยู่ที่ผาสามเส้าซึ่งอยู่ในป่าใหญ่ ส่วนแม่หมานั้นก็เสาะแสวงหาเศษอาหารของชาวบ้านไปเลี้ยงลูก พอลูกสาวทั้งสามเติบใหญ่ขึ้นมา ก็มีพวกชาวบ้านไปพบนางทั้ง 3 ซึ่งมีความงดงามมาก จึงนำความนั้นมา บอกเล่ากับพญาเจ้าเมืองให้รู้ เมื่อพญาเจ้าเมืองรู้เรื่อง ก็นำเอารี้พลเสนาอามาตย์ตกแต่ง มาเพื่อจะไปแห่แหนเอานางแม่หญิงทั้งสามซึ่งเป็นลูกของแม่หมาตัวนั้นมาเป็นมเหสีเทวีของตน พอถึงที่ก็เชิญนางทั้งสามขึ้นขี่ช้างเพื่อจะแห่เอามาในเมือง นางทั้งสามก็รู้สึกละอาย ก็ไม่ยอมจะมาโดยง่าย เพราะเป็นห่วงและอาลัยยังแม่ผู้บังเกิดเกล้าอันไปแสวงหาอาหารซึ่งยังไม่กลับ ส่วนพญาเจ้าเมืองก็บังคับเอานางทั้งสามมาจนได้

 • คำสำคัญ :
 • กำพร้า,หมาดำ

 • ตัวละคร :
 • หมาดำ

 • คำสอนในนิทาน :
 • ความกตัญญู

 • สถานที่ :
 • xxx

   • เวอร์ชั่น :ฉบับพิมพ์
   • รวมนิทานหลายเรื่อง :เล่มรวม
   • ถูกรวมไว้ในหนังสือเล่มอื่น :-
   • เนื้อหาเหมือนกับนิทาน :Y
   • เนื้อหาเหมือนกันนิทาน(เรื่องเดียวกัน) แต่อยู่ในรูปแบบอื่น :วีดีโอ
   • นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น :
 • ประเทศ :
 • TH

 • ภาษา :
 • TH

 • ประเภทเนื้อหา :
 • TEXT

 • ประเภท :
 • TEXT

 • ปีที่เผยแพร่ :
 • 1972-10

 • ลิขสิทธิ์ :
 • xxxx

 • ประเภทนิทาน :
 • นิทานตำนาน

นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น