• รหัส :
 • TH0016

 • ผู้แต่ง :
เรื่องย่อ :

ตำนานของเมืองโยนก หรือสิงหนวัติ บอกเล่าถึงการเดินทางเข้ามารุกรานเมืองสิงหนวัติของพญาขอมดำ และขับไล่พระเจ้าพัง แห่งเมืองโยนกนครให้ไปอาศัยอยู่ที่เวียงสี่ดวง (บ้านเวียงแก้ว อ.เชียงแสนในปัจจุบัน) และให้พระเจ้าพังและชาวบ้านต้องคอยส่งส่วยให้พญาขอมดำเป็นประจำ ต่อมามีสามเณรรูปหนึ่งได้เดินทางมาบิณฑบาตผ่านเมืองโยนกนคร และถูกพญาขอมดำดูถูกเหยียดหยามพุทธศาสนา ทำให้สามเณรรูปนั้นต้องการสั่งสอนพญาขอมดำ โดยอธิษฐานขอให้ตนเองตายไปเกิดในครรภ์ของมเหสีแห่งพระเจ้าพัง และมีรูปโฉมงดงาม ตลอดจนมีความเก่งกล้าในอาวุธทั้งปวง ให้สามารถมาประกาศอิสรภาพจากพญาขอมดำได้ซึ่งกาลต่อมาสามเณรได้มาเกิดเป็นพระเจ้าพรหมมหาราช และมีรูปโฉมและความสามารถเก่งกาจ เมื่ออายุได้ 13 ปี สามารถจับช้างเผือก 3 ตัว ซึ่งช้างเผือกดังกล่าวได้จำแลงตนมาในรูปของงู แต่พระเจ้าพรหมมหาราชสามารถรับรู้และจับช้างเผือกได้ (ซึ่งเป็นที่มาของตำนานช้างงูที่เมืองเชียงแสนในปัจจุบัน) เมื่ออายุได้ 16 ปีก็สามารถรบชนะและประกาศอิสรภาพจากขอมดำ และขับไล่ขอมดำลงไปจนถึงเมืองละโว้ และบางส่วนได้หลบหนีไปจนถึงเมืองอินทปัตถ์นคร (นครวัดในปัจจุบัน)

 • คำสำคัญ :
 • ตำนานสิงหนวัติ, พญาช้างงู, เชียงแสน,ตำนานโยนก, ช้างเผือกแก้วพานคำ

 • ตัวละคร :
 • พระเจ้าพรหมมหาราช, พญาช้างงู, พญาขอมดำ, พระเจ้าพัง

 • คำสอนในนิทาน :
 • ความมานะพยายาม, ความอุตสาหะ, ความรักชาติ

 • กลุ่มชาติพันธุ์ :
 • ขอม

   • พฤติกรรม :ความพยายาม, ความรักชาติ
   • เรื่องราว :สงครามการกู้เอกราชของเมืองโยนก, การสร้า้งอาณาจักรโยนก
   • วัตถุ :พญาช้างงู
 • สถานที่ :
 • โยนกนคร, เชียงแสน, อาณาจักรสิงหนวัติ, เวียงสี่ดวง, เวียงแก้ว, ทุ่งสันทราย

   • เวอร์ชั่น :
   • รวมนิทานหลายเรื่อง :
   • ถูกรวมไว้ในหนังสือเล่มอื่น :
   • เนื้อหาเหมือนกับนิทาน :Y
   • เนื้อหาเหมือนกันนิทาน(เรื่องเดียวกัน) แต่อยู่ในรูปแบบอื่น :
   • นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น :
    1.ตำนานปลาไหลเผือก
 • ประเทศ :
 • TH

 • ภาษา :
 • TH

 • ประเภทเนื้อหา :
 • text

 • ประเภท :
 • text

 • ปีที่เผยแพร่ :
 • ลิขสิทธิ์ :
 • ประเภทนิทาน :
 • นิทานปรัมปรา, ตำนานพื้นบ้าน

นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น