• รหัส :
 • TH0018

 • ผู้แต่ง :
เรื่องย่อ :

พญาสิงหนวัติได้สถาปนาเมืองโยนกนาคพันธุ์สิงหนวัตินครขึ้นที่ลุ่มน้ำโขง โดยการแย่งชิงดินแดนจากขอมดำและปกครองมาหลายสมัย จนถึงสมัยพระเจ้ามหาไชยชนะ มีคนจับปลาไหลเผือกได้ที่แม่น้ำกก และนำมาแบ่งกินทั่วเมือง เว้นแต่หญิงหม้ายคนเดียว พอตกกลางคืนเกิดแผ่นดินไหว เมืองถล่มลงเหลือแต่บริเวณบ้านของหญิงหม้าย จึงเรียกบริเวณนั้นว่าเกาะแม่หม้าย และเรียกเมืองนั้นว่าเมืองหนองล่ม หรือเวียงหนอง

 • คำสำคัญ :
 • เวียงหนองล่ม, เกาะแม่หม้าย, พญาสิงหนวัติ, ตำนานเชียงแสน

 • ตัวละคร :
 • แม่หม้าย, ปลาไหลเผือก, พระเจ้ามหาไชยชนะ

 • คำสอนในนิทาน :
   • พฤติกรรม :การรักษาศิล
   • เรื่องราว :ตำนานการล่มสลายของเมืองสิงหนวัติ
   • วัตถุ :ปลาไหลเผือก
 • สถานที่ :
 • เมืืองโยนกนาคพันธุ์สิงหนวัติ, เวียงหนองล่ม, เกาะแม่หม้าย

 • ประเทศ :
 • TH

 • ภาษา :
 • TH

 • ประเภทเนื้อหา :
 • TEXT

 • ประเภท :
 • TEXT

 • ปีที่เผยแพร่ :
 • ลิขสิทธิ์ :
 • ประเภทนิทาน :
 • ตำนานพื้นถิ่น, นิทานปรัมปรา

นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น