• รหัส :
 • TH0020

 • ผู้แต่ง :
เรื่องย่อ :

ขุนหลวงวิลังคะมีจิตปฏิพัทธ์ต่อพระนางจามเทวี (ผู้ครองเมืองหริภุญชัย) และต้องการได้พระนางมาเป็นมเหสี แต่พระนางจามเทวีไม่ต้องการเป็นมเหสีของขุนหลวงวิลังคะ จึงออกอุบายให้ขุนหลวงวิลังคะพุ่งเสน่าจากดอยสุเทพให้มาถึงเมืองหริภุญชัยจึงจะตกลงยอมเป็นมเหสี ซึ่งการโยนเสน่าครั้งแรก ขุนหลวงวิลังคะสามารถพุ่งมาได้ถึงชานเมืองหริภุญไชย (ปัจจุบันคือ หนองเสน่า) พระนางจามเทวีจึงออกอุบายโดยการเย็บพระมาลา (หมวก) ซึ่งซ่อนผ้าซิ่นลงอาถรรพณ์ไว้ พร้อมกับเย็บชุดหมากพลูไปเป็นเครื่องบรรณาการและถวายกำลังใจให้กับขุนหลวงวิลังคะ ทำให้ขุนหลวงวิลังคะหลงกลและสวมหมวกทำให้คาถาอาคมของขุนหลวงวิลังคะเสื่อม และไม่สามารถพุ่งเสน่ามาจนถึงหริภุญชัยได้ เมื่อขุนหลวงวิลังคะทราบความจริงจึงโกรธและยกทัพบุกมาหมายจะพิชิตเมืองหริภุญชัย แต่สุดท้ายกลับแพ้สงครามและกินยาฆ่าตัวตายเพื่อหนีความอับอาย

 • คำสำคัญ :
 • ตัวละคร :
 • สุเทวฤาษี, สุกกะตันตะฤาษี, ขุนหลวงวิลังคะ, พระนางจามทีวี เจ้าชายราม, เจ้ามหันตยศ, เจ้าอนันตยศ

 • คำสอนในนิทาน :
   • พฤติกรรม :ความรัก, การปกป้องบ้านเมือง
   • เรื่องราว :
   • วัตถุ :เสน่า,
 • สถานที่ :
 • หริภุญชัยนคร, ระมิงคนคร, ดอยสุเทพ

   • เวอร์ชั่น :
   • รวมนิทานหลายเรื่อง :
   • ถูกรวมไว้ในหนังสือเล่มอื่น :
   • เนื้อหาเหมือนกับนิทาน :
   • เนื้อหาเหมือนกันนิทาน(เรื่องเดียวกัน) แต่อยู่ในรูปแบบอื่น :
   • นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น :
 • ประเทศ :
 • TH

 • ภาษา :
 • TH

 • ประเภทเนื้อหา :
 • TEXT

 • ประเภท :
 • TEXT

 • ปีที่เผยแพร่ :
 • ลิขสิทธิ์ :
 • ประเภทนิทาน :
 • ตำนานพื้้นถิ่น,นิทานปรัมปรา

นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น