• รหัส :
 • TH0021

 • ผู้แต่ง :
เรื่องย่อ :

ตำนานความรักของพระลอ และพระเพื่อนพระแพง ซึ่งเริ่มต้นจากสงครามระหว่างเมืองแมนสรวง กับเมืองสรอง และทำให้ท้าวพิมพิสาคร กษัตรย์เมืองสรองต้องสิ้นพระชนม์ในสงครามนำมาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจและความแค้นของพระมเหสี กาลต่อมาเมืองสรองได้ให้กำเนิดพระธิดาแฝดผู้งดงาม ชื่อว่าพระเพื่อนพระแพง ในขณะที่เมืองแมนสรวงมีกษัตริย์หนุ่มที่มีใบหน้า และบุคลิกงดงาม ชื่อว่าพระลอ ต่อมาพระธิดาแฝดได้ยินถึงความสง่างามของพระลอ จึงอยากยลโฉมพระลอ ทำให้อยากพบหน้าถึงกับกินไม่ได้นอนหลับ นางรื่นนางโรยที่เป็นพี่เลี้ยงจึงไปปรึกษาปู่เจ้าสมิงพรายเพื่อขอความช่วยเหลือ ปู่เจ้าสมิงพรายจึงได้ทำเสน่ห์ให้พระลอมีความกระวนกระวายใจอยากพบพระเพื่อนพระแพง และเดินทางมาจนพบและลักลอบสมสู่กัน ต่อมาความทราบถึงท้าวพิไชยพิษณุกรผู้เป็นพระบิดาของพระเพื่อนพระแพง ก็รู้สึกขุ่นเคือง และเสด็จมาพบทั้งสามพระองค์ด้วยตนเอง ซึ่งเมื่อท้าวพิไชยพิษณุกรเดินทางมาพบและได้เห็นพระพักตร์ของพระลอ ก็เข้าใจในความรักของพระธิดาแฝด อีกทั้งพระลอก็ขอขมา พระองค์จึงให้อภัย แต่ฝ่ายสมเด็จย่า เมื่อทราบว่าพระลอเสด็จมาอยู่ในวังหลวง ก็นึกถึงความแค้นที่สวามีถูกปลงพระชมน์ในสงคราม จึงสั่งให้ทหารเข้าไปปลงพระชนม์พระลอ แต่พระเพื่อนพระแพง พร้อมทั้งนางรื่นนางโรย นายแก้ว นายขวัญช่วยกันต่อสู้เพื่อปกป้องพระลอ และต้องเสียชีวิตไปด้วยกันทั้งหมด

 • คำสำคัญ :
 • พระเพื่อน พระแพง พระลอ ไก่แก้ว ปู่เจ้าสมิงพราย เมืองสรอง เมืองแมนสรวง

 • ตัวละคร :
 • พระลอ พระเพื่อน พระแพง สมเด็จย่า พระนางลักษณาวดี ท้าวพิไชยพิษณุกร ปู่เจ้าสมิงพราย นางรื่นนางโรย นายแก้วนายขวัญ

 • คำสอนในนิทาน :
 • ความรักที่ผิดคุณธรรม

 • สถานที่ :
 • พะเยา ล้านช้าง ล้านนา แม่น้ำกาหลง แม่น้ำโขง

   • เวอร์ชั่น :
   • รวมนิทานหลายเรื่อง :ท้าวฮุ่ง ท้าวเจือง
   • ถูกรวมไว้ในหนังสือเล่มอื่น :
   • เนื้อหาเหมือนกับนิทาน :Y
   • เนื้อหาเหมือนกันนิทาน(เรื่องเดียวกัน) แต่อยู่ในรูปแบบอื่น :
   • นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น :
    1.ท้าวฮุ่ง ท้าวเจือง
 • ประเทศ :
 • TH

 • ภาษา :
 • TH

 • ประเภทเนื้อหา :
 • TEXT

 • ประเภท :
 • TEXT

 • ปีที่เผยแพร่ :
 • ลิขสิทธิ์ :
 • ประเภทนิทาน :
 • นิทานปรัมปรา

นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น