• รหัส :
 • TH0023

  • ชื่อเรื่องเทียบเคียง :Xieng Mieng
  • ชื่อเรื่องแบบฉบับ :เชียงเมี่ยง
 • ผู้แต่ง :
 • จินดา ดวงใจ

เรื่องย่อ :

นิทานพื้นบ้านเรื่อง "เซียงเมี่ยง" เป็นนิทานที่ได้รับความนิยมในประเทศลาว เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการผจญภัยของชายหนุ่ม ซึ่งเกิดมาจากครอบครัวสามัญชน ในการใช้ไหวพริบและความฉลาดในการใช้สติปัญญา เพื่อเอาชนะกษัตริย์ผู้ครองนครและคหบดี โดยนิทานเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงการช่วงชิงระหว่างชนชั้น ซึ่งคล้ายคลึงกับวรรณกรรมลาวเรื่องอื่นๆ ซึ่งความฉลาดและมีศิลธรรมของตัวเอกในเรื่อง มีความสำคัญมากกว่าชาติกำเนิด

 • คำสำคัญ :
 • เซียงเมี่ยง

 • ตัวละคร :
 • เซียงเมี่ยง,กษัตริย์

 • คำสอนในนิทาน :
 • ไหวพริบและความฉลาด

 • กลุ่มชาติพันธุ์ :
 • -

 • สถานที่ :
 • -

   • เวอร์ชั่น :ฉบับพิมพ์
   • รวมนิทานหลายเรื่อง :เล่มรวม
   • ถูกรวมไว้ในหนังสือเล่มอื่น :-
   • เนื้อหาเหมือนกับนิทาน :Y
   • เนื้อหาเหมือนกันนิทาน(เรื่องเดียวกัน) แต่อยู่ในรูปแบบอื่น :วีดีโอ
   • นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น :
    1.เซียงเหมี้ยง
    2.จ่างกวิ่ง
 • ประเทศ :
 • TH

 • ภาษา :
 • TH

 • ประเภทเนื้อหา :
 • TEXT

 • ประเภท :
 • TEXT

 • ปีที่เผยแพร่ :
 • xxx

 • ลิขสิทธิ์ :
 • xxx

 • ประเภทนิทาน :
 • นิทานตลก

นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น