• รหัส :
 • TH0024

  • ชื่อเรื่องเทียบเคียง :-
  • ชื่อเรื่องแบบฉบับ :วัดเชตพน
 • ผู้แต่ง :
 • น้อย ผิวผัน

เรื่องย่อ :

เป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติของบัณฑิตผู้หนึ่ง เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นนครหลวง พระเจ้าแผ่นดินทรงรับสั่งให้ท่านบัณฑิตผู้นั้น ชื่อขุนไทย ไปเอาศาสนาและตรวจตารังวัดดูความกล้างใหญ่สวยงามของเชตพน ที่นครสาวัตถีเข้ามาไว้ในเมืองไทย แต่หนทางไปแสนจะกันดาร ต้องข้ามแม่น้ำและภูเขาไปประกอบด้วยพลช้าง พลม้าเป็นเวลาหลายแรมปี ส่วนไพร่พลผู้ที่ตามไปด้วยก็ล้มตาย แต่ท่านบัณฑิตผู้นั้นยังอุส่าห์พยายามไปรังวัดขีดเขียนจดจำกลับมาจนได้

 • คำสำคัญ :
 • วัดเชตพน, ขุนไทย

 • ตัวละคร :
 • ขุนไทย, ออกขุนเมืองลิง, ออกขุนพล, ออกขุนพลาย

 • คำสอนในนิทาน :
 • ความอุตสาหะ ความบากบั่นพยายาม

 • กลุ่มชาติพันธุ์ :
 • -

   • พฤติกรรม :ความพยายาม ความเพียร ความอดทน
   • เรื่องราว :บอกเล่่าเรื่องราวของบัณฑิตที่ได้รับคำสั่งไปนำเอาศาสนาโดยมีอุปสรรคในการเดินทาง ทั้งสัตว์ร้าย ภูตผีเป็นเวลา 7 ปี แต่ไม่ย้อท้อได้นำศาสนาเข้ามาให้กษัตริย์สำเร็จ
   • วัตถุ :-
 • สถานที่ :
 • วัดเชตพน, นครสาวัตถี, ป่าหิมพานต์, แม่น้ำมหิง

   • เวอร์ชั่น :ฉบับพิมพ์
   • รวมนิทานหลายเรื่อง :เล่มรวม
   • ถูกรวมไว้ในหนังสือเล่มอื่น :-
   • เนื้อหาเหมือนกับนิทาน :-
   • เนื้อหาเหมือนกันนิทาน(เรื่องเดียวกัน) แต่อยู่ในรูปแบบอื่น :วีดีโอ
   • นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น :
 • ประเทศ :
 • TH

 • ภาษา :
 • TH

 • ประเภทเนื้อหา :
 • TEXT

 • ประเภท :
 • TEXT

 • ปีที่เผยแพร่ :
 • xxx

 • ลิขสิทธิ์ :
 • xxx

 • ประเภทนิทาน :
 • นิทานศาสนา

นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น