• รหัส :
 • TH0034

 • ผู้แต่ง :
เรื่องย่อ :

มีเมืืองใหญ่สองเมืองอยู่ใกล้เคียงกันคือเมืองกาสี มี "ท้าวพรมสี"เป็นเจ้าเมือง และมีมเหสีชื่อ "พระนางพิมพากาสี" มีพระโอรสชื่อ "ท้าวขูลู" และเมืองกายนคร ที่มี "้ท้าวปุดตาลาด" เป็นเจ้าเมือง มีมเหสีชื่อ "นางจันทา" มีพระธิดา ชื่อ "นางอั้ว" หรือ "นางอั้วเคี่ยม" ทั้งสองเมืองมีความสนิทสนมกันและให้สัญญาว่าจะให้โอรสหรือธิดาผูกเสี่ยว หรือให้แต่งงานกันเพื่อผูกมิตรให้ทั้งสองเมืองมีมิตรภาพแน่นแฟ้นขึ้น ในช่วงที่พระนางจันทาตั้งครรภ์ และได้ไปเยี่ยมพระนางพิมพากาสี ซึ่งกำลังตั้งครรภ์เช่นกัน พระนางจันทาอยากเสวยส้ม แต่พระนางพิมพากาสีไม่ให้เพราะส้มยังไม่สุก แต่พระนางจันทาโกรธมาก และตัดขาดความเป็นมิตรกับพระนางพิมพากาสี ครั้นเมื่อพระโอรส พระธิดาเจริญวัยขึ้น พระบิดาได้สวรรคต พระนางพิมพากาสีอยากให้ท้าวขูลูครองเมือง และมีคู่ครอง จึงจดจำคำสัญญาที่ท้าวพรมสี และท้าวปุดตาลาดเคยให้สัญญากันว่าจะให้โอรส ธิดา แต่งงานกัน ท้าวขูลูจึงเดินทางไปยังเมืองกายนครเพื่อไปแอบดูพระสิริโฉมของนางอั้ว เส้นทางที่เดินทางไปยังเมืองกายนครเต็มไปด้วยความยากลำบาก ต้องผ่านป่าเขามากมาย เมื่อมาถึงเมืองกายนคร ท้าวขูลูแอบไปพักในอุทยาน และได้พบกับนางอั้ว จึงเกิดความรักใคร่กัน ครั้นพระนางจันทาทราบเรื่อง จึงได้เชิญท้าวขูลูเข้าพบ และต้อนรับขับสู่อย่างดี ท้าวขูลูสัญญาว่าจะแต่งเครื่องราชบรรณาการมาสู่ขอนางอั้วตามประเพณี แล้วก็ทูลลาพระนางจันทากลับเมือง ข่าวลือเรื่องความงดงามของนางอั้ว เลื่องลือไปจนถึงเมืองขอม มีกษัตริย์ชราชื่อ "ขุนลาง" ได้ส่งเครื่องราชบรรณาการมาสู่ขอนางอั้วกับพระนางจันทา ซึ่งพระนางจันทาเห็นว่าขุนลางส่งเครื่องราชบรรณาการมาบ่อยๆ ประกอบกับท้าวขูลูหายไปนาน อีกทั้งความโกรธเคืองพระนางพิมพากาสีสมัยที่ทรงพระครรภ์ จึงยกนางอั้วให้กับขุนลางไป เมื่อนางอั้วทราบเรื่องก็ไม่ยินยอมเพราะได้ผูกสมัครรักใคร่กับท้าวขูลูแต่เพียงผู้เดียว พระนางจันทาได้ยินก็โกรธพระธิดา ครั้นท้าวขูลูเดินทางกลับมาพร้อมเครื่องบรรณาการเพื่อสู่ขอนางอั้ว และได้ข่าวว่าพระนางจันทายกนางอั้วให้กับขุนลางไปแล้ว ก็เสียใจ และลักลอบไปพบกับนางอั้ว เมื่อพระนางจันทาทราบ ก็โกรธและทุบตีนางอั้ว ว่าไม่รู้จักรักนวลสงวนตัว ส่วนท้าวขูลูได้เดินทางกลับเมืองและเล่าเหตุการณ์ให้พระนางพิมพากาสีฟัง พระนางโกรธมาจึงยกทัพไปเมืองกายนคร พระนางจันทาต้องการเจรจา และเชิญพระนางพิมพากาสีเข้ามาประทับในพระตำหนัก พระนางพิมพากาสีจึงขอให้มีการเสี่ยงทาย ถ้าท้าวขูลูกับนางอั้วเป็นคู่กัน ก็จะต้องให้ทั้งสองแต่่งงานกัน แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะยกนางอั้วให้ขุนลางไป พระนางจันทาจึงจัดให้มีพิธีเสี่ยงทาย "เสี่ยงสายแนน" เพราะมีความเชื่อว่า ทุกคนจะมีสายรกพัวพันกันอยู่บนเมืองแถน ก่อนมาเกิดบนโลกมนุษย์ และต้องเป็นคู่กันตามสายแถน พิธีเสี่ยงทายปรากฎว่า "สายแนนของทั้งคู่เกี่ยวพันกัน แล้วแยกออกจากกัน " แสดงว่าทั้งสองเป็นคู่กัน แต่จะต้องตายจากกัน นอกจากนี้ "สายแนนของท้าวขูลูมีแท่นทอง" แสดงถึงการเป็นพระโพธิสัตว์มาเกิด เมื่อผลออกมาเช่นนี้ พระนางพิมพากาสีจึงยกทัพกลับไป พระนางจันทาจึงจะจัดงานแต่งงานระหว่างขุนลางกับนางอั้ว นางอั้วเสียใจมากจึงหนีออกจากปราสาทและตั้งใจจะไปผูกคอตายเพื่อหนีการแต่งงาน พร้อมกับอธิษฐานว่า หากเกิดชาติหน้าขอให้ได้เป็นคู่กับท้าวขูลู แล้วก็ผูกคอตาย เมื่อพระนางจันทาทราบว่านางอั้วผูกคอตายก็เสียใจจนสลบไป ส่วนท้าวขูลูทราบข่าวการตายของนางอั้วก็ใช้พระขรรค์แทงตัวตายตามนางอั้วไป พระนางจันทาและพระนางพิมพากาสีจึงจัดพิธีเผาศพท้าวขูลูกับนางอั้วพร้อมกัน ทั้งสองเมืองก็กลับมามีไมตรีตามเดิม

 • คำสำคัญ :
 • ท้าวขูลู นางอั้ว, ความรักที่ไม่สมหวัง, คู่หมั้นคู่หมาย, โคแก่อยากกินหญ้าอ่อน, ความขัดแย้งระหว่างครอบครัว, โศกนาฏกรรมความรัก, คำลือ

 • ตัวละคร :
 • ท้าวขูลู, นางอั้ว, ขุนลาง,พระนางพิมพากาสี, พระนางจันทา

 • คำสอนในนิทาน :
 • ความรักในวัยหนุ่มสาว,คำมั่นสัญญา, ความรักเดียวใจเดียว

 • สถานที่ :
   • เวอร์ชั่น :
   • รวมนิทานหลายเรื่อง :
   • ถูกรวมไว้ในหนังสือเล่มอื่น :
   • เนื้อหาเหมือนกับนิทาน :
   • เนื้อหาเหมือนกันนิทาน(เรื่องเดียวกัน) แต่อยู่ในรูปแบบอื่น :
   • นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น :
 • ประเทศ :
 • TH

 • ภาษา :
 • TH

 • ประเภทเนื้อหา :
 • Website

 • ประเภท :
 • TEXT

 • ปีที่เผยแพร่ :
 • ลิขสิทธิ์ :
 • www.isangate.com

 • ประเภทนิทาน :
 • นิทานโศกนาฎกรรม

นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น