• รหัส :
 • VN0002

  • ชื่อเรื่องเทียบเคียง :The boy saves the people
  • ชื่อเรื่องแบบฉบับ :
 • ผู้แต่ง :
เรื่องย่อ :

 • คำสำคัญ :
 • วาฬ,พญานาค, อีกา

 • ตัวละคร :
 • เด็กชาย, วาฬ, พญานาค

 • คำสอนในนิทาน :
 • ความดี ความชั่ว

 • กลุ่มชาติพันธุ์ :
 • โคโห

 • สถานที่ :
   • เวอร์ชั่น :ฉบับพิมพ์
   • รวมนิทานหลายเรื่อง :
   • ถูกรวมไว้ในหนังสือเล่มอื่น :
   • เนื้อหาเหมือนกับนิทาน :N
   • เนื้อหาเหมือนกันนิทาน(เรื่องเดียวกัน) แต่อยู่ในรูปแบบอื่น :
   • นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น :
 • ประเทศ :
 • VN

 • ภาษา :
 • VN

 • ประเภทเนื้อหา :
 • TEXT

 • ประเภท :
 • TEXT

 • ปีที่เผยแพร่ :
 • xxxx-xx

 • ลิขสิทธิ์ :
 • xxxx

 • ประเภทนิทาน :

นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น