• รหัส :
 • VN0006

 • ผู้แต่ง :
เรื่องย่อ :

ในหมู่บ้านมีเด็กชายคนหนึ่งเกิดในครอบครัวชาวนาแต่เขาฉลาดมาก เขามักจะตอบคำถามทั้งหมดที่พระเจ้าจามและข้าราชบริพาร หลังจากนั้นมีแดดจัด ต่อมาเป็นช่วงฤดูแล้ง ชาวบ้านเดือดร้อนและเจ็บป่วยจำนวนมาก ต้นข้าวในนาแห้งตาย พระเจ้าจามให้เด็กชายคนนั้นเพื่อหาวิธีช่วยเหลือชาวบ้าน และท้ายที่สุด จากความฉลาดและความสามารถในการได้ยินกบพูดกันได้ ทำให้เด็กชายพบวิธีทำให้ฝนตกและช่วยให้ชาวบ้านรอดจากภัยแล้งได้ ตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าจามได้เชิญเด็กชายไปพักที่บ้านของเขาและช่วยเหลืองานของพระเจ้าจามต่อไป

 • คำสำคัญ :
 • พระเจ้าจาม, ความแห้งแล้ง, ทุพภิกขภัย

 • ตัวละคร :
 • Gơ Nác Huơ Rơ

 • คำสอนในนิทาน :
 • มนุษย์กับธรรมชาติต้องพึ่งพาอาศัยกัน

   • พฤติกรรม :
   • เรื่องราว :การเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ
   • วัตถุ :
 • สถานที่ :
   • เวอร์ชั่น :
   • รวมนิทานหลายเรื่อง :
   • ถูกรวมไว้ในหนังสือเล่มอื่น :
   • เนื้อหาเหมือนกับนิทาน :
   • เนื้อหาเหมือนกันนิทาน(เรื่องเดียวกัน) แต่อยู่ในรูปแบบอื่น :
   • นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น :
 • ประเทศ :
 • VN

 • ภาษา :
 • VN

 • ประเภทเนื้อหา :
 • TEXT

 • ประเภท :
 • TEXT

 • ปีที่เผยแพร่ :
 • ลิขสิทธิ์ :
 • ประเภทนิทาน :

นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น