• รหัส :
 • VN0007

  • ชื่อเรื่องเทียบเคียง :Orphans
  • ชื่อเรื่องแบบฉบับ :
 • ผู้แต่ง :
เรื่องย่อ :

เรื่องราวเกี่ยวกับลูกชายสองคนที่อาศัยอยู่ในป่าเพราะถูกแม่เลี้ยงทำร้าย ขณะอาศัยอยู่ในป่า พี่น้องสองคนได้รับความช่วยเหลือจากพี่น้องอีกสองคนที่ออกมาจากงาช้างที่พวกเขาเก็บมาก่อนหน้านี้ ต่อมากลายเป็น 2 คู่และอยู่ด้วยกัน แม้จะแต่งงานแล้ว แต่พี่น้องทั้งสองก็ยังไม่มีความสุขเพราะพวกเขาอยากเจอพ่ออีกครั้งเสมอ ในที่สุดพวกเขาก็ปลูกต้นน้ำเต้าและขยายไปถึงบ้านของบ้านด้วยสายน้ำเต้าที่พ่อพบลูกชายของเขา

 • คำสำคัญ :
 • เด็กกำพร้า, ความสัมพันธ์ของพี่น้อง

 • ตัวละคร :
 • พี่น้อง

 • คำสอนในนิทาน :
 • ความสัมพันธ์ของพี่น้อง, ความดี-ความชั่ว

 • กลุ่มชาติพันธุ์ :
   • พฤติกรรม :
   • เรื่องราว :
   • วัตถุ :ต้นน้ำเต้า
 • สถานที่ :
   • เวอร์ชั่น :
   • รวมนิทานหลายเรื่อง :
   • ถูกรวมไว้ในหนังสือเล่มอื่น :
   • เนื้อหาเหมือนกับนิทาน :
   • เนื้อหาเหมือนกันนิทาน(เรื่องเดียวกัน) แต่อยู่ในรูปแบบอื่น :
   • นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น :
 • ประเทศ :
 • VN

 • ภาษา :
 • VN

 • ประเภทเนื้อหา :
 • TEXT

 • ประเภท :
 • TEXT

 • ปีที่เผยแพร่ :
 • ลิขสิทธิ์ :
 • ประเภทนิทาน :
 • นิทานอื่นๆ

นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น